Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 april 2017

Raad passeert wethouder

Ruigrok knock-out

LISSE > De gemeenteraad zette donderdag 30 maart wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) aan de kant. Overduidelijk lieten alle partijen blijken, er geen vertrouwen meer in te hebben, dat Ruigrok de ontwikkeling van het Raadhuisplein / Heemskerkplein op een goede manier kan afronden. Daarom namen de politici met algemene stemmen een voorstel aan, waardoor de toekomst van De Oude School toch weer op losse schroeven komt te staan.

Ruigrok had de raad een voorstel gedaan om het gebied in vier aparte gedeelten te ontwikkelen. Met behoud van de oude Heemskerkgarage voor de kunstenaars van Plan 4, het vasthouden aan de huidige parkeerplaatsen, de komst van nieuwe woningen aan de Schoolstraat en het laten staan van De Oude School. Maar vorige week liet Ronald van den Berg, die samen met anderen een burgerinitiatief had opgezet om dat gebouwtje te behouden, weten er geen heil meer in te zien om nog met plannen voor dat gebouw aan de gang te gaan. Hiermee werd het voortbestaan van het markante gebouw net voor de finish toch nog op het spel gezet.

De gemeenteraad was vorige week duidelijk: wethouder Ruigrok krijgt nog drie maanden de tijd om een beheerder te vinden voor het schoolgebouw. Zo niet, dan staat het projectontwikkelaars vrij om dat pand te slopen en er huizen voor in de plaats te zetten. Ook de oude Heemskerkgarage mag verdwijnen voor woningbouw, zo vinden de raadsleden. Als hierbij enkele parkeerplaatsen voor opgeofferd moeten worden, is dat voor de politiek geen probleem. De bomen moeten wel blijven bestaan en De Gewoonste Zaak mag haar zo vurig gewenste (en eerder toegezegde) terras krijgen.

Gemeenteraadslid Erik Prins (D66) had het initiatief genomen om alle politieke partijen bij elkaar te brengen, om tot één gezamenlijke oplossing te komen. Hij veegde de mand uit met Ruigrok. ,,We zijn teleurgesteld over de opstelling van de wethouder. Hij heeft een voorstel gedaan, dat leek op niets doen. Als raad hebben we besloten om de regie over te nemen. We sturen niet aan op afwikkeling, maar op ontwikkeling, waarbij het gaat om leren, lef en leiderschap. We tonen leiderschap door het algemeen belang te dienen en het partijbelang deels opzij te zetten. De spreekwoordelijk knock-out geslagen wethouder Ruigrok verdedigde zijn eerder ingediende plan totaal niet. Hij liet alleen weten: ,,Er zijn de afgelopen jaren veel plannen de revue gepasseerd. Een viertal varianten heeft het (eerder, red.) ook niet gehaald. Met het amendement kan ik prima mee uit de voeten. Ik ga er mee aan de slag.''


Joep Derksen