Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 mei 2017

,,Niet als een lam naar de slachtbank''

OEGSTGEEST > Politieke partijen die weglopen uit een gemeenteraadsvergadering, nog voordat er gestemd is. Het was vorige week geen unicum, maar wel een zeldzaamheid. Waarom besloten de oppositiepartijen weg te lopen toen er moest worden gestemd over de vraag of er wel of geen Regioraad voor de Leidse regio moest komen? En wat vonden de coalitiepartijen van deze actie.

Alle fractievoorzitters reageren. Eibertjan van Blitterswijk (CDA) stelde: ,,Ik was daar zeer verbaasd en ook teleurgesteld over. Vóór en ook tijdens het debat heeft het CDA steeds gezocht naar compromissen met draagvlak en manieren om ook de opvattingen van minderheden recht te doen. Als je het niet met elkaar eens bent, is je onttrekken aan democratische besluitvorming nooit de oplossing. Ik hoop dat we snel door kunnen met constructieve gesprekken.”

Jaap van den Broek (HVO) vond het ,,jammer en niet echt democratisch. Ik vind het geen sterktebod. Dat je jezelf niet kunt vinden in een amendement van de coalitie, is geen argument: dan stem je tegen; dat is democratie. Ik had van de oppositie meer verwacht. Als je D66 heet, wil je toch dat er democratisch gekozen wordt> Zo gaan we we met elkaar om.''

Maar Boris Kocken (D66) laat weten: ,,De coalitie wilde tegen elke prijs hun eigen amendement aannemen, met daarin de opmerking, dat de raad gaat voor een lichtere vorm van samenwerking, die uitgaat van bouwen aan vertrouwen. Dat zou in stemming worden gebracht en dus worden aangenomen. Daar konden wij ons als gezamenlijke oppositie niet in vinden. Tim van Tongeren (PrO) heeft een voorstel gedaan om een 'wensen en bedenkingen amendement' op te stellen, waarin staat wat iedereen van dit onderwerp vond. Dat verrekten de VVD, CDA en HVO. Zij wilden hoe dan ook vasthouden aan hun amendement en toonden op geen enkele wijze een uitgestoken hand. Dat is ons in het verkeerde keelgat geschoten. We wilden een signaal afgeven dat het niet kon. Met deze coalitie komen we iedere keer op nul uit; het schiet niet op. Het momentum nadert om het in de regio te gaan hebben over een gemeentelijke fusie.''

Eelke van den Ouweelen (Lokaal): ,,Het was buitengewoon teleurstellend hoe wij tot besluitvorming zijn gekomen en hoe we onszelf binnen de regio diskwalificeren. In andere gemeenten zijn breed gedragen wensen en bedenkingen naar voren geschoven, waar duidelijk de stem van de minderheid naar voren kwam. Hier is de minderheidsstem met de bekende machtspolitiek gesneuveld. Met als vreemde bijkomstigheid dat de coalitie het eigen voorstel van het college om zeep hield. We hebben wel wat gewonnen met onze wegloopactie. Het alternatief was om je als een lam naar de slachtbank te leiden. We zijn niet meer bezig met het gladstrijken van plooien, maar er moeten scherven geruimd worden. Het voorstel voor een regioraad was een compromis voor de regio en verdiende een kans, maar het is vakkundig onderuit geschoffeld door de VVD.''

Nicole Zwart (VVD): ,,In de raad zijn twee opvattingen. De oppositie stuurt aan op een zwaar aangezette regionale samenwerking opgetuigd met een extra bestuurslaag. De coalitie, waar de VVD deel vanuit maakt, wil een lichte variant die zo dicht mogelijk bij de burgers van Oegstgeest blijft. Dat is ook wat onze kiezers van ons verlangen. Die twee standpunten bleken niet te verenigen, dus daarom lagen er verschillende amendementen en kwam het aan op een stemming. Niet stemmen, zoals door de oppositie werd voorgesteld werd, was voor ons geen optie. Daar was de oppositie niet blij mee, want die zagen de bui al hangen en zijn boos weggelopen. Dat moeten ze natuurlijk zelf weten maar voor ons is dat geen reden om ons standpunt te veranderen. In een democratie beslist de raad in meerderheid, waarbij het geluid van de minderheid ook is gehoord."

Tim van Tongeren: ,,We hadden een amendement opgesteld vanuit de oppositie en dat 10 dagen van tevoren naar de coalitie gestuurd om tot een gezamenlijke uitspraak te komen. Daar hebben we niets van teruggehoord. Er was een amendement door de coalitie opgesteld, buiten ons om. Ons voorstel om een amendement op te stellen voor argumenten van beide partijen, werd botweg afgewezen. Men wilde koste wat het kost de stemming doordrukken en het eigen amendement als het enige legitieme naar de stuurgroep laten gaan. Dat was voor ons onacceptabel. Deze coalitie voert een botte machtspolitiek. Het is de diplomatieke vorm van de opgestoken vinger; we hebben er schoon genoeg van. Ik vind het verschrikkelijk dat het zo ver is gekomen en begrijp er helemaal niets van, dat de coalitie zonder enig probleem structureel een grote groep inwoners van Oegstgeest buitenspel zet. Democratie is, zeker in een gemeente als Oegstgeest, dat je altijd probeert voor alle belangen voor alle Oegstgeestenaren optreedt. Dat doet deze coalitie op geen enkele manier.''


Joep Derksen