Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

10 juli 2017

Bezwaar tegen trekkershutten

LEIMUIDEN – Niet iedereen is blij met de komst van vier zogeheten trekkershutten. Oud-wethouder Trix van Puffelen heeft een officieel bezwaar ingediend tegen deze vorm van recreatie en ze roept de gemeenteraad op om geen ruimte te geven aan de trekkershutten.

Zij vreest, dat de komst van vier trekkershutten een precedentwerking tot gevolg heeft. Als de gemeente namelijk toestemming geeft voor deze eerste vier hutten in een natuurgebied, kunnen er volgens haar in de toekomst nog eens tientallen hutten extra komen. ,,Dat geldt vanaf de boerderij Dank en Hoop (bij de nieuwe brug 207) tot aan Bilderdam, dus nét het landschappelijk meest waardevolle gebied. Want waarom zouden andere grondeigenaren niet op dezelfde wijze door de gemeente gefaciliteerd worden, als de eigenaar die nu vier trekkershutten mag plaatsen?''

Ze vervolgt: ,,Waar een hut kan worden gebouwd, worden vaak de bomen gekapt en de struiken verwijderd voor het uitzicht op de Drecht. Ook worden er terrassen en parkeerplaatsen aangelegd, de grond aangevuld en geëgaliseerd, tuinmeubilair en sierelementen neergezet, en maakt de natuurlijke begroeiing doorgaans plaats voor dichte hagen van coniferen of schuttingen aan de zijde van de dijk of weg om de privacy van de recreanten te beschermen. Door deze ontwikkeling wordt het zicht op en vanaf Drecht geblokkeerd en gaat voor de passerende recreant de samenhangende indruk van polder en veenrivier verloren - en juist dát maakt het gebied zo uniek.''


Van Puffelen heeft een lijst van tientallen vogels, die langs de waterkanten leven en besluit: ,,De aantrekkelijkheid van dit fraaie gebied zal ernstig worden geschaad als de mooie oeverlanden worden volgebouwd met hutten/kleine recreatieverblijven en (sta)caravans worden toegestaan. De nadelige gevolgen van de precedentwerking is desastreus voor de natuur- en landschapswaarde van dit fraaie gebied. Zoiets doen zonder een gedegen ecologisch onderzoek is onverantwoord.''