Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 augustus 2017

Wethouder waarschuwt voor belangenverstrengeling

KAAG EN BRAASSEM – Er zijn gemeenteraadsleden, die beter moeten leren om hun functie van publiek bestuurder te scheiden van hun dagelijkse werk. Regelmatig praten raadsleden mee over onderwerpen, waar ze zelf (indirect) bij betrokken zijn. Het gebeurt zelden tot nooit, dat zo'n raadslid tijdens die bespreking even de zaal verlaat. Wethouder Herman Haarman (D66) laat zich hierover uit.

Er zijn raadsleden en inwonerraadsleden, die hopen dat een bestemmingsplan voor hun bedrijf wordt aangepast. Of die hun oog hebben laten vallen op een nog te bouwen huis in een te ontwikkelen woningbouwgebied. Toch worden hier volop vragen over gesteld in de bestuurlijke wereld; binnen de raadszaal, maar ook buiten de raadszaal. Haarman laat hierover weten: ,,Het is me opgevallen, dat niet altijd duidelijk wordt gemaakt dat je een raadslid bent. Er worden soms vragen gesteld bij de Provincie Zuid-Holland, waarna de Provincie er later achter komt, dat het een gemeenteraadslid is. Dat is voor de Provincie ook ongemakkelijk.''


De wethouder vervolgt: ,,Er moet duidelijk gemaakt worden of je spreekt uit eigenbelang of als volksvertegenwoordiger. Soms worden vragen gesteld over bouwplannen van familie; dan doen ze dat voor hun eigen specifieke achterban. Je hebt snel in zo'n dorp dat je direct eigen belang hebt of bekenden hebt. Maar het is wel zuiver, als het om jouw directe belang is, om naar buiten te lopen tijdens de bespreking in de raadszaal.''