Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 augustus 2017

Gemeente en Provincie botsen over Baan Sotaweg

KAAG EN BRAASSEM – Tijdens de economische crisis leek het er op, dat de tuinders in het glastuinbouwgebied Baan Sotaweg meer mogelijkheden krijgen voor 'nevenactiviteiten'. De Provincie Zuid-Holland leek hier welwillend tegenover te staan. Maar met het aantrekken van de economie verdwijnt die welwillendheid als sneeuw voor de zomerzon.

Wethouder Herman Haarman (D66) informeert: ,,We hebben een vrij pittige discussie met de Provincie over de herziening van het bestemmingsplan Baan Sotaweg. De economie is vol aangetrokken. De Provincie heeft de ruimte die er aanvankelijk was voor nevenactiviteiten weer teruggedraaid. Nu zegt de Provincie: 'We willen in dit gebied alleen duurzame tuinbouw'. Dat is wel een hobbel, zeg ik in alle openheid.''


Maar voert de Provincie Zuid-Holland dan wel een betrouwbaar bestuur, als er eerst verwachtingen worden gewekt voor het opzetten van nevenactiviteiten en die verwachtingen vervolgens de kop worden ingedrukt? Haarman wil zo ver niet gaan: ,,Er was sprake van vooroverleg met ambtelijke contacten. De economie verandert en de sector heeft ook een verandering doorgemaakt. Er is een tekort aan teelbare en uitgeefbare teeltgrond. Een paar jaar geleden was dat anders. De provincie heeft de touwtjes wat strakker getrokken.''