Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 augustus 2017

College wil piepjessysteem laten verdwijnen

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders wil meer zeggenschap, waar het gaat over kleine bouwplannen. Als er in de toekomst aanvragen worden ingediend met bouwplannen tot tien woningen, zou het college daar helemaal alleen over moeten beslissen. De gemeenteraad kan daar dan geen besluit meer over nemen. Dit voorstel legt het college voor aan de gemeenteraad, die hier na de zomervakantie een oordeel over moet geven.

Door Joep Derksen

Nu is het zo, dat bij wijzigingen van bouwplannen de gemeenteraad in kan grijpen, als minimaal drie raadsleden dat ook willen. Dat heet het 'piepjessysteem'. Wethouder Herman Haarman (D66) wijst op een discussie over een bouwplan op De Plantage, waardoor de besluitvorming over het vervangen van één woning vele maanden werd uitgesteld. Het college wil in de toekomst dit soort zaken voorkomen en Haarman laat hierover weten: ,,We willen meer duidelijkheid scheppen over de vraag waar de eerste bevoegdheid ligt. Die onduidelijkheid raakt nu ook de initiatiefnemers.''

Er is een gerechtelijke uitspraak geweest, waarbij de rechter heeft gezegd, dat duidelijk moet zijn hoe lang aanvraagprocedures mogen duren en in welke termijn deze aanvragen afgehandeld moeten zijn. Het college wil daarom duidelijk hebben, op welke gebieden dat college het alleen voor het zeggen heeft. En waar de gemeenteraad nog wél haar ei over mag leggen.

In het collegevoorstel blijft de raad nog volledige zeggenschap houden over 'transformatiegebieden', waarbij bijvoorbeeld bepaald wordt of een glastuinbouwgebied in de toekomst woningbouw mag krijgen. Datzelfde geldt voor (bouw)ontwikkelingen in een natuurgebied en projecten die in strijd zijn met de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV). Ook over bouwplannen voor meer dan tien woningen per keer mogen de raadsleden hun zegje blijven doen.


Maar het college wil dus volledige zeggenschap over 'postzegelbestemmingsplannen', waarbij minder dan elf woningen gebouwd worden. Wordt de zeggenschap van de raad hiermee niet beperkt? Haarman: ,,Ja. Dat is het hele eiereten. Het college is dan bevoegd voor plannetjes tot en met tien woningen zelfstandig een besluit te nemen. De raad komt er dan niet aan te pas. Dit is een collegevoorstel en de raad moet zich daarover uiten.''