Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 oktober 2008

Geen extra OZB verhoging maar wel hogere lasten

Gemeente presenteert Programmabegroting 2009 - 2012

LISSE – Afgezien van de al eerder aangekondigde 4,25% OZB-verhoging, komt er niet nog een extra OZB-verhoging. Dit voor de inwoners van Lisse goede financiële nieuws staat in de vorige week door wethouder Bas Brekelmans (VVD) gepresenteerde Programmabegroting 2009 – 2012.

Nadat het de gemeenteraad op 3 juli niet mogelijk was om voldoende voorstellen te steunen, die een dreigende extra OZB-verhoging van 5 x 2% zouden opheffen, nam Brekelmans het heft in eigen hand. Samen met de ambtenaren heeft hij intensief gezocht naar mogelijkheden om de extra verhoging af te wenden en uiteindelijk is het gelukt. Onder meer door het herverdelen van eenmalige afschrijvingen in de wegen en het inboeken van een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, worden de inwoners van Lisse niet geconfronteerd met nog meer slecht nieuws in deze economisch lastige tijden. Brekelmans presenteert de begroting dan met trots: ‘Dit is een juiste balans tussen willen en kunnen.’

Maar voor niets gaat de zon op, dus helaas zijn er wel andere lokale heffingen die verhoogd danwel aangepast worden. De huidige OZB-tariefstelling per 2.500 euro wordt vervangen door een nog onbekend percentage over de waarde van de (on)roerende zaak. Daarnaast komt er per 2010 een nieuwe, bredere, rioolheffing. Wat deze rioolheffing precies inhoudt, wordt nog niet verteld: ‘De consequenties van de gewijzigde verantwoordelijkheden en de nieuwe heffing worden in 2009 aan de gemeenteraad voorgelegd.’ Aangezien de precariobelasting op ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven waarschijnlijk in 2010 wordt afgeschaft, moet de gemeente voor deze vaste inkomstenbron ook alternatieve revenuen zien te vinden.


De afvalstoffenheffing blijft volgend jaar gelijk, maar in 2010 stijgt deze naar 193,32 euro voor een 1-persoonshuishouden en 280,32 voor een meerpersoonshuishouden; een stijging van ruim 5%. Het rioolafvoerrecht wordt met 5,52 euro verhoogd naar 130,44 euro. De tarieven voor de hondenbelasting en de toeristenbelasting gaan met 2,75% omhoog. Na dit nieuws willen de opstellers van de Programmabegroting niet nalaten te vermelden dat Lisse in de rangschikking van gemeenten met de laagste belastingdruk in 2008, het beste scoort in de regio Duin- en Bollenstreek. Dit Coelo-rapport (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid) gaat hierbij wel uit van lagere bedragen dan de feitelijke lastendruk: voor eenpersoonshuishoudens 479 euro in plaats van 522,16 euro (wordt 535,56 euro in2009) en 562 euro in plaats van 604,96 euro (wordt 618.36 in 2009).