Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 januari 2010

Tegenvaller van 3 miljoen euro dreigt

LISSE – Nieuwe overheidsbezuinigingen hangen als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de gemeente. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs aangegeven dat er vanaf 2012 een extra korting komt op het Gemeentefonds. Deze korting kan inhouden dat de overheidssubsidies aan Lisse met 20% zullen verminderen: een bedrag van maar liefst 3 miljoen euro. Dit blijkt uit een ambtelijke notitie die vorige week openbaar werd gemaakt.

Het is inmiddels duidelijk dat het proces om tot de te realiseren bezuinigingen te komen geen vrijblijvende zaak meer betreft: het is een bittere noodzaak, zo stelt ambtenaar A. van Wieringen in het rapport. In de periode tussen 2010 en 2013 komt de gemeente nu al 2,8 miljoen euro tekort, waarvoor de gemeenteraad dekking moet zien te vinden. Dat houdt dus in, dat er keuzes gemaakt moeten worden tussen minder uitgeven of hogere belastingen.

De ambtelijke staf geeft alvast een voorzetje over welke bezuinigingen wel en niet gewenst zijn. ‘Bezuinigingen zijn niet mogelijk (of wenselijk) op de formatie (de ambtenaren, JD). Evenmin is het wenselijk te bezuinigen op investeringen en wettelijke taken waarvoor de gemeente rijksbijdragen ontvangt, zoals de Wet Inburgering, Wet sociale werkgelegenheid en Wet werk en bijstand.’
Het rapport vermeldt verder dat er ook niet bezuinigd zou moeten worden op onderwijs, kosten ophaal en verwerking huishoudelijk afval, kosten riolering, uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning en het accommodatiebeleid.