Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 november 2013

Zwembad lijkt gered

Waakzaamheid geboden
OEGSTGEEST – Voorlopig lijkt het erop, dat het dorp haar zwembad mag houden. De gemeenteraad heeft vorige week ermee ingestemd, dat het college met een nieuw voorstel moet komen, waarbij de jaarlijkse kapitaallasten en exploitatielasten ongeveer 400.000 euro per jaar mogen bedragen. Het addertje onder het gras zat ‘m echter in de opmerking van wethouder Jos Roeffen, die de raadsleden op donderdag 31 oktober informeerde, dat het college een voorstel opstelt en dat het definitieve besluit over het voortzetten van het zwembad valt in mei 2014. Dat is  twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen.
‘Put your money where your mouth is’. Dit Engelse gezegde betekent zoveel als: ‘Als je ergens voor bent, moet je het ook financieel ondersteunen. De politieke partijen vinden, dat de 7.000 handtekeningen voor het behoud van het zwembad ook betekent, dat de inwoners zelf een financieel steentje bij willen dragen. Daarom nam een meerderheid van de raad een motie aan, dat de kosten voor het zwembad gedekt kunnen worden uit onder meer een verhoging van de OZB. Weliswaar als ‘last resort’, maar het taboe op de OZB-verhoging is hiermee doorbroken. Ook kijkt de gemeente voor het dekken van de zwembadkosten door het invoeren van schoolzwemmen (waarbij de ouders  een eigen bijdrage betalen), energiebesparing, verhoging van de (entree)tarieven en een bijdrage vanuit de Wmo-gelden. De raad heeft het college verboden, dat de gemeente financiële risico’s gaat nemen door te investeren in commerciële voorzieningen, zoals wellness- en fitnessbedrijven.