Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 maart 2016

Einde doorlopende vergunningen

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Het wordt de organisatoren van jaarlijks terugkerende evenementen weer een stuk moeilijker gemaakt door de gemeente. Tot nog toe konden de organisaties een doorlopende vergunning aanvragen, zodat de vrijwilligers niet ieder jaar allerlei documenten en formulieren hoefden in te vullen. Maar burgemeester Emile Jaensch wil, dat die doorlopende vergunningen worden afgeschaft en dat voortaan iedere vereniging weer langs gaat bij de gemeente om toestemming te krijgen voor het organiseren van een evenement.

Een doorlopende vergunning is maximaal vijf jaar geldig; het is een zegen voor hardwerkende vrijwilligers, want het scheelt een hoop bureaucratische rompslomp. Maar het college van burgemeester en wethouders moet hier niets meer van weten. Het komt namelijk voor, dat organisatoren niet minimaal acht weken van tevoren doorgeven, dat het jaarlijkse evenement ook dit jaar weer plaats vindt. En door het hebben van een doorlopende vergunning, zou een minder goed lopend evenement er toch voor kunnen zorgen dat andere initiatieven voor een vergelijkbaar evenement niet opgepakt worden.

Commissielid Simoons (D66) pleitte nog voor een stilzwijgende verlenging van evenementen, tenzij er iets verandert. Maar Jaensch moest hier niets van weten. Hij gebruikte het 'risico-argument': 'We willen (de vergunningen en evenementen, JD) ieder jaar controleren. We merkten dat tekeningen op onderdelen bij een aantal organisaties niet klopten.' Maar ook lastige inwoners lijken oorzaak te zijn van het afschaffen van de doorlopende vergunning: 'Het was ook moeilijk om mensen hierop te wijzen, want dan gingen ze de discussie aan, dat ze voor vijf jaar een vergunning hebben.' Jaensch besloot: 'Ik verwacht niet dat zo'n administratieve stap lastverhogend is. Als er niets wijzigt, betekent dat geen forse administratieve last voor de verenigingen.'


Commissielid Sven Spaargaren (VVD) pleitte nog voor het behoud van de doorlopende vergunning: 'Straf alleen degenen die zich niet aan de regeltjes houden. Geef diegenen die hieronder vallen een vergunning voor één jaar, maar laat de overige organisaties hun doorlopende vergunning behouden.' Maar Jaensch ziet dit niet zitten. Volgens hem moet het voor vrijwilligers geen probleem zijn om voor evenementen die vallen onder de A-categorie'jaarlijks even langs te komen en dan kan de vergunning met één druk op de knop geregeld worden.' Dit onderwerp wordt bij de aankomende raadsvergadering verder besproken.