Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 mei 2017

Oppositie stormt uit raadszaal

OEGSTGEEST - Het is nog niet vaak vertoond in de Oegstgeestse politieke geschiedenis: de voltallige oppositie die wegliep, net voordat een voorstel in stemming gaat. De scheuring in de gemeenteraad werd veroorzaakt door de discussie over de vraag of er een Regioraad moest komen.

Een Regioraad zou bestaan uit raadsleden van de vijf Leidse regiogemeenten en dit instituut zou allerlei besluiten nemen over regionale zaken. Hierdoor zou de invloed van de tijdens de lokale verkiezingen gekozen gemeenteraadsleden hun besluiten moeten beperken tot puur lokale zaken. Losliggende stoeptegels en zo. Daar hadden de gemeenteraadsleden van VVD, HVO en CDA geen zin in; ze wezen het voorstel voor het instellen van een Regioraad af.

Deze drie coalitiepartijen hebben een raadsmeerderheid van één stem en al snel werd duidelijk dat hun wil ook de gemeentewet zou worden. De oppositiepartijen D66, PrO en Lokaal konden hoog of laag springen; ze voelden al snel de bui hangen. Hun pleidooi voor het vormen van een 'kopgroep van gemeenten die openstaan voor een zwaardere vorm van samenwerking' werd afgewezen door de coalitiepartijen.

In een 'amendement' wezen de coalitiepartijen de komst van een Regioraad af. De oppositiepartijen weigerden hier aan mee te werken: als zij zouden blijven zitten, zou het naar buiten kunnen overkomen, dat de gemeenteraad in meerderheid had gestemd tegen de komst van de Regioraad. Door de zaal te verlaten, wilden de oppositiepolitici een signaal afgeven. Fractievoorzitter Boris Kocken (D66) stelde namens de drie oppositiepartijen: ,,Gegeven het verloop van het debat van vanavond en de wijze waarop CDA, VVD en Hart van Oegstgeest erin staan en menen dat wensen en bedenkingen namens de hele raad naar voren kunnen worden gebracht, zien wij aanleiding om zo meteen de zaal te verlaten en verder niet deel te nemen aan de stemmingen." En direct daarop stonden negen raadsleden op uit hun stoel en verlieten de raadszaal. Dat weerhield de coalitiepartijen VVD, HVO en CDA er niet van om de Regioraad unaniem af te wijzen.

Ook de gemeenteraden van Leiderdorp en Zoeterwoude hebben de Regioraad afgewezen, zodat dit initiatief dood en begraven is. De regionale bestuurders, onder leiding van CDA-senator Elco Brinkman moeten hun huiswerk dus opnieuw doen en nadenken over een andere manier van regionaal besturen. Of ze kunnen er voor kiezen om zo'n besluit over te laten aan de kiezers, zodat de inwoners van de vijf gemeenten in de Leidse regio met hun stem zelf kunnen bepalen welke richting ieder dorp (zelfstandigheid of fusie) op moet.


Joep Derksen