Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 juli 2019

Strijd tegen CO2-uitstoot van start


KAAG EN BRAASSEM – Door de almaar intensievere landbouw in het veengebied, stijgt de CO2-uitstoot uit veengronden naar zo’n 4,2 miljoen ton. Daarnaast komt er nog eens 1.000 ton aan lachgas (N2O) vrij. De gemeenten in deze regio moeten nu plannen verzinnen om veenoxidatie tegen te gaan.

Van oudsher hebben veenweidegebieden een hoog grondwaterpeil, maar in de jaren zestig werd overgestapt naar diepere drooglegging van het veenweidegebied om zo moderne productielandbouw mogelijk te maken.  Hierdoor drong zuurstof dieper de bodem in, waardoor het veen werd afgebroken en verteerd. Met als gevolg de toename van de broeikasgassen (zo’n twintig ton CO2 per hectare veenweidegebied in deze regio) en een verdere bodemdaling.

De veenbroeikasgassen, die jaarlijks vrij komen, staan gelijk aan de uitstoot van twee miljoen personenauto’s, al is dit wel ‘slechts’ twee tot drie procent van de totale jaarlijkse CO2-emissie in Nederland. Voor Kaag en Braassem loopt de jaarlijkse CO2-uitstoot op tot ruim 50.000 ton. En dat staat weer gelijk aan de CO2-uitstoot van 12.421 huishoudens.

Naast de CO2-uitstoot door inklinkend en verdwijnend veen, zijn er ook andere oorzaken voor de hogere CO2, lachgas en methaan. Dan gaat het onder meer om de uitstoot van de huishoudens, de dieselbussen, het wegverkeer en de agrarische sector. De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat de komende tijd voor de lastige keuze hoe de strijd tegen de CO2-uitstoot opgepakt kan worden. Een van de mogelijke oplossingen hierbij is de massale aanplant van bomen in het veengebied; deze bomen zetten de CO2-uitstoot namelijk om in zuurstof.