Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 november 2006

RGL brengt niet het antwoord op alle Openbaar Vervoersproblemen

Informatieavond over RijnGouwelijn West

Katwijk – De gemeenteraad kreeg afgelopen woensdagavond uitleg over de stand van zaken van de RijnGouwelijn. Hugo van den Berg, Senior projectmanager van de Projectorganisatie RijnGouwelijn (RGL), onderdeel van de Provincie Zuid Holland, gaf een presentatie waarin hij “een neutrale weergave” voorlegde over de RGL.

Joep Derksen

Voor aanvang van de presentatie sprak Van den Berg de hoop uit dat de raadsleden na afloop meer betrokken zullen zijn bij de RGL, die van Leiden via Oegstgeest en Katwijk naar Noordwijk zal lopen. Hoewel het nog niet officieel is, dat deze tramlijn er komt, zal de Provincie alles in het werk stellen om de RGL te realiseren. Van den Berg: “Ook als Leiden in een referendum ‘Nee’ zegt tegen de RGL, kan de Provincie Zuid Holland het toch doordrukken.”

In zijn presentatie benadrukte de senior projectmanager de voordelen van de RGL voor Katwijk: “In het stedelijk gebied zal de RGL als tram fungeren, buitenstedelijk kunnen de passagiers reizen met de snelheid van een trein. Het tracé buiten de kernen zal dan ook afgesloten worden door hekken of sloten. Acht keer per uur zal er een tramtrein vertrekken naar Leiden. Vanuit Leiden zal er vier keer per uur gereden worden naar Katwijk en vier keer per uur naar Noordwijk. De RGL-west betekent een betere en snellere verbinding dan de bus en een lagere parkeerdruk bij de zee. Bovendien zijn er kansen voor ondernemers (zoals congrescentra en scholen) die zich bij de haltes kunnen vestigen.”

Einde der tijden
Hierop volgde onmiddellijk een vraag van een van de 18 aanwezigen: “Heeft u daadwerkelijk onderzocht of die RGL-west sneller is dan het huidige busvervoer?” De presentator antwoordde dat op dit moment de RGL een vergelijkbare snelheid als de snelbus zal hebben, maar dat deze snelheid constant en “tot het einde der tijden” zal zijn. “Momenteel stagneert het verkeer op de N206 en de bus zal daar ook last van hebben. De tram blijft gewoon rijden. Als de RGL er ligt, zullen overigens wel een aantal buslijnen verdwijnen, zoals de parallellijnen van Katwijk naar Leiden. Er zullen dan lokale bussen worden ingezet die de passagiers naar de RGL-halte brengen.”

Dat leverde Van den Berg stevig commentaar op: “U gaat de bus aansluiten op de RGL-west, dus dat betekent dat er voor het merendeel van de mensen een langere reistijd zal zijn met het openbaar vervoer? Als iedereen eerst op een busje moet stappen om dan met de tram verder te reizen, zal de totale reistijd veel langer zijn.” Van den Berg moest dit beamen: “Een bepaald deel van de mensen zal inderdaad langer onderweg zijn, maar voor iedereen die binnen een straal van 800 meter (loopafstand) van de RGL-halte woont, zal de reistijd zeker korter worden op de lange termijn.”

Vrije busbaan
Vervolgens werd geopperd om in plaats van een tramlijn een vrije busbaan aan te leggen: de kosten hiervoor liggen ook lager. Van den Berg zag dit niet als een goed alternatief: “Dat is niet interessant vanuit exploitatieoogpunt.” Hij moest echter erkennen dat ook de RGL nooit kostendekkend zal rijden: de provincie zal er altijd geld op toe moeten leggen. Waarop een van de aanwezigen verzuchtte: “En uiteindelijk betaalt de belastingbetaler dat!”

Van den Berg wilde ook meteen een misverstand uit de wereld helpen: “In de kranten staat dat je met de RGL vanuit Gouda naar de kust kunt reizen, maar dat kunnen de Gouwenaars beter niet doen. Pak dan liever de trein of de auto, want dan ben je veel minder tijd kwijt. De RGL West is speciaal voor de mensen uit Leiden die een afstand van 5 – 25 km naar de kust willen afleggen.”

Het hele project RijnGouwelijn wordt nu al jaren besproken en heeft de afgelopen twee jaar compleet stilgelegen, in verband met onder meer onzekerheden over infrastructurele ontwikkelingen in de regio, zoals de Rijnlandroute en Knoop Leiden-West. Van de oorspronkelijke zes RGL-routes zijn nu nog twee hoofdtracés overgebleven, waarover de betrokken gemeentes hun oordeel moeten geven. Dit oordeel zal echter bijzonder snel vallen: volgende maand al! De stuurgroep RijnGouwelijn, waarin wethouders van de betrokken gemeentes en vertegenwoordigers van de Provincie Zuid Holland zitten, wil in december een intentieovereenkomst ondertekenen. Deze overeenkomst houdt in, dat alle partijen verklaren voorstander te zijn van het verder onderzoeken van de mogelijkheden om een RGL-traject op te zetten.

Dat vond een aantal van de raadsleden toch een vreemde gang van zaken: “Het gaat om het comfort van de reizigers. Als de bewoners van Rijnsburg, met 14.000 inwoners, er minder van worden qua reistijden, dan is dat niet goed. Het gaat niet alleen om de RGL, maar ook om het voor- en natransport. Het blijkt nu dat de oude busverbindingen minder goed worden. Daardoor wordt de hele RGL minder aantrekkelijk voor de reizigers.” Van den Berg beaamde dit: “Dat gaan we dus onderzoeken, want de bus en tram moeten door de exploitant heel goed op elkaar aangesloten worden. Dit onderzoek zal echter nog anderhalf jaar duren.”

Vreemd

De verbazing steeg onder de aanwezigen: “Is dat niet een beetje vreemd? Eerst een intentieverklaring ondertekenen, om pas daarna te onderzoeken of iets haalbaar is?” “Nee hoor”, was het antwoord, “zo gaat het altijd.” CDA-wethouder voor infrastructuur Wim de Jong was het hiermee eens: “Eerst moet de intentieverklaring ondertekend worden zodat de verschillende scenario’s onderzocht kunnen worden. Anders heeft het geen zin om iets te gaan onderzoeken.”

De wethouder garandeerde de aanwezigen echter, dat hij ruggespraak zou houden met de raadsleden in de commissie ruimte over de intentieverklaring: “Als de raad in meerderheid en met dringende redenen ‘Nee’ zegt, dan kunnen we niet meedoen. Toch verwacht ik dat niet, want met zo’n intentieverklaring zitten we niet aan de RGL vast, maar besluiten we gewoon wat de gemeenteraad twee jaar geleden ook al wilde: een onderzoek laten plaatsvinden naar de mogelijkheden van de RGL-west.

Na afloop van de bijeenkomst zochten de raadsleden elkaar op. Peter Waalen (SGP) verklaarde: “De RGL wordt je gewoon door de strot gedouwd. Hij komt er toch. Henk Klok van dezelfde partij en Jonathan Weegink (CDA) spraken dit niet tegen. “Als raad heb je niets te zeggen: ook al tekent de gemeente niet, dan zet de Provincie toch door. Dat is trouwens een prima manier om het geloof van de mensen in de politiek kwijt te raken.”