Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.200, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 september 2010

Kanteling ISD is goede zaak

LISSE – ‘Er vindt een kanteling plaats binnen de Wmo (Wet op maatschappelijke ondersteuning, JD).De wet zegt dat iedereen mee moet kunnen doen, en de gemeenten moeten mensen met een beperking ondersteunen. De ISD gaat voortaan niet meer uit van wantrouwen, maar vertrouwen waar het gaat om het toekennen van uitkeringen voor mensen met een beperking. Ze geven vertrouwen waar het kan en controleren waar het moet. Hiermee loopt onze ISD een stukje voor op de landelijke handelwijze. We vinden dat het de goede kant uit gaat, al zullen wij nooit helemaal tevreden zijn.’ Deze woorden uitte Johan van Zoest tijdens de vergadering van de seniorenraad op maandag 13 september. Zijn uitspraken werden breed gesteund door de overige commissieleden.