Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 maart 2016

Duinpolderweg mag er komen

Maar wel in een andere vorm

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – Het college van burgemeester en wethouders stelt zich vierkant op voor de komst van de Duinpolderweg. Maar wel moet die Duinpolderweg op een andere manier worden aangelegd, dan nu op tekeningen staat. Dit blijkt uit een memo die vorige week openbaar werd gemaakt. In een eerste reactie stellen de bestuurders: 'Stop met het project Duinpolderweg in zijn huidige vorm!'

Volgens een onderzoek onder leiding van voormalig burgemeester van Noordwijk, Jan Pieter Lokker, zou de Duinpolderweg noodzakelijk zijn, vanwege knelpunten voor het verkeer. Het college ontkent ook niet, dat die knelpunten er zijn en geeft tegelijkertijd aan: 'Ook elders in de regio Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer zijn knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming.' Die knelpunten nemen alleen maar toe.

Het college stelt: 'De noodzaak om knelpunten in de Grensstreek aan te pakken is aanwezig maar er is naar onze mening op dit moment totaal geen of onvoldoende bestuurlijk en/of maatschappelijk draagvlak voor de nu bij ons bekende mogelijke oplossingsvarianten. Geen enkele discussie heeft echter de afgelopen jaren geleid tot consensus. De mogelijke oplossingsvarianten overtuigden niet en droegen naar onze mening onvoldoende bij aan het versterken van de identiteit en economie van de Bollenstreek, alsmede aan de kwaliteit van de leefomgeving, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De nu bij ons bekende oplossingsvarianten leiden naar verwachting tot andere knelpunten in de Grensstreek.'

Het college is daarom unaniem van mening dat het project Duinpolderweg in zijn huidige vorm moet worden gestopt. Ook moet 'op korte termijn' niet worden voortgezet met het onderzoeken van een aantal bekende oplossingsvarianten in de planMER-studie Duinpolderweg. Eerst moet er pas op de plaats gemaakt worden, zodat en 'brede adviesgroep' ingesteld kan worden. Deze adviesgroep moet ook kijken naar 'niet alledaagse ideeën en mogelijk andere oplossingsrichtingen'. Wat het college betreft, moeten de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland snel de HOV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol aanleggen. En met het verbreden van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer heeft Hillegom ook geen problemen.