Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 maart 2016

Pin-ponnen over bouwplannen Hotels van Oranje

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Op donderdag 7 april valt het definitieve besluit, of Hotels van Oranje door mag gaan met haar plannen om de hotelfaciliteiten aan te passen, en tegelijkertijd twee torenflats mag bouwen. Donderdag 17 maart vonden tijdens de commissievergadering al de eerste politieke schermutselingen plaats.

Wethouder Hans Bakker waagde zich niet aan het geven van een advies aan de gemeenteraad, maar liet weten: 'De raad is aan zet over het voorontwerp bestemmingsplan Hotel en Residence Oranje. Als college willen we duidelijkheid. De raad moet een keuze maken voor de toekomst en de haalbaarheid van het plan. Welke kant moet het plan op? Dan gaat het om functies, bouwhoogtes en bouwmassa's. U bent in 2013 verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de kaders. U moet bepalen of die kaders op dit moment nog relevant zijn.'

Ook is er de laatste tijd discussie ontstaan over de vraag of Hotels van Oranje moeten bijdragen aan de komst van extra sociale woningen. Inmiddels is het aantal sociale woningen namelijk gedaald naar zo'n 15% van het woningaanbod. Terwijl in veel plaatsen in de regio dit percentage ligt op zo'n 30%. Maar van coalitiepartij Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig hoeft Hotels van Oranje zich hier niet druk over te maken. Fractievoorzitter Peter van Bochoven (LSNZ) stelde over de sociale woningbouw: 'Wij als gemeente hebben dat steeds niet gedaan. Het is niet correct om dat bij een ander op het bordje te schuiven.'

Een aantal insprekers liet weten voor- danwel tegenstander te zijn van de bouwplannen. Zo vond Hans Stol van Platform Initiatief Noordwijk (PIN) dat 80% van de inwoners voorstander is van de bouwplannen. Maar inspreker Van der Niet van de Stichting Platform Ons Noordwijk (PON) drong er op aan om 'nog één woninglaag van het gebouw af te halen'. Victor Salman wees er op, dat er bij het gebouw Heemborgh nu ook al een gebouw met acht lagen staat. Maar inspreker Michiel Poignier liet namens bewoners aan de Parallel Boulevard weten, dat deze mensen niet blij waren met de komt van een nieuw en hoog gebouw tegenover hun huizen. 'Deze discussie heeft niets te maken met het algemeen belang. Het gaat om plat commercieel belang, ten koste van onze woonomgeving. Er komt een enorme kolos van 33 meter hoog. Onze huizen worden gedegradeerd tot vissershuisjes.'

Maar inspreker Van der Wiel stelde namens de wijkvereniging heel blij te zijn met de bouwplannen. Die betekenen namelijk het einde van de 'Polenhotels aan de Jan van Henegouwenweg. De buitenlands arbeidsimmigranten blijven een probleem op deze plek. Zij komen uit een ander land en blijkbaar een andere cultuur die wij niet kennen.' Dit kwam hem op een verbale vermaning van burgemeester Jan Rijpstra te staan. Deze stellingname heeft namelijk niets te maken met de bouwplannen. Nadat een inspreekster van de Golfweg liet weten met haar bezwaren door te gaan tot aan de Raad van State, merkte Rijpstra droogjes op: 'Dat komt vaker voor in dit dorp.'

Uit de woorden van fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) valt op te maken, dat zijn partij vindt, dat Hotels van Oranje door mag gaan met haar plannen: 'Laat Noordwijk slagkracht tonen.' Maar fractievoorzitter Taetske Visser Puur Noordwijk) legde haar achterdocht over de bouwplannen niet onder stoelen of banken: 'Waarom legt u een bestemmingsplan neer dat groter is dan het bouwplan? Als het bestemmingsplan er ligt, wordt dan dit bouwplan ingetrokken en vervangen door een groter bouwplan dan het huidige? Als er morgen een andere aanvraag komt, kan er een groter plan komen wanneer wij met dit bestemmingsplan instemmen.'