Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 mei 2016

Drechthoek 2 brengt politiek tot kookpunt

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Vorige maand kon de gemeenteraad geen besluit nemen over het collegevoorstel om een PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking) aan te gaan voor het industrieterrein Drechthoek 2. Gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) lag ziek thuis en er waren precies evenveel voor- als tegenstanders.

Op maandag 30 mei moet de gemeenteraad daarom opnieuw stemmen over dit onderwerp en het lijkt er op, dat er de afgelopen weken in de achterkamertjes veel over dit onderwerp gesproken is. Het al dan niet doorgaan van Drechthoek 2 wordt een strijd tussen PRO, VVD en CDA-gemeenteraadslid Thijs Mooren aan de ene kant en D66, SVKB en de rest van de CDA-fractie aan de andere kant.

Tijdens de fractievergadering van D66 op maandag 23 mei bleek, dat gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) onder druk gezet wordt door andere politici. Fractievoorzitter Esther Loos (D66) liet weten: 'Doze zou niet mee mogen stemmen, omdat hij tegenover dit gebied woont. Dit in verband met belangenverstrengeling.' De overige raads- en burgerleden konden zich niet vinden in deze beargumentering: 'Er woont in deze gemeente altijd wel een raadslid dicht in de buurt van een project waarover besloten moet worden.' Loos zegde haar partijgenoten toe, dat zij aan SVKB en het CDA zal vragen om wel aanwezig te zijn tijdens de stemming op maandag 30 mei. 'Ik hoop dat we het dit keer wel gaan halen.'


Doze zelf zegt hierover: 'Ik herken mij niet in de suggestie dat er 'druk' op mij zou worden uitgeoefend. Het klopt dat ik in de nabijheid van Drechthoek woon en daarom hebben we binnen de fractie besloten dat Karin dit onderwerp behandelt. Er zijn echter geen zakelijke of financiële belangen en betrokkenheid van een gemeenteraadslid is al snel aan de orde: woonlocatie, sportvereniging, werkgever, vrienden, familie, etc. Gezien bovenstaande, zie ik geen reden om mij op dit dossier van stemming te onthouden.'