Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 mei 2016

'Raad in de Straat heeft ritueel karakter'

KAAG EN BRAASSEM – De manier waarop de 'Raad in de Straat' plaats vond, werd in eerste instantie positief gevonden. Maar nu komt er felle kritiek van de voorzitters van de dorpsraden van Woubrugge, Leimuiden en Hoogmade.

In een gezamenlijke brief laten de voorzitters van deze dorpsraden, B. Beukenholdt, M. Verkerk en L. Beets, weten dat zij met name moeite hebben met de manier waarop er omgegaan wordt met de uitkomsten van die bijeenkomsten. Volgens hen lijkt het er namelijk op, dat er helemaal niets gedaan wordt met de ideeën en opmerkingen van de inwoners. En deze 'Raden in de Straat' gingen nogal ergens over, namelijk de vraag of en waar sociale woningbouw en de huisvesting van statushouders moet komen.

De voorzitters schrijven onder meer: 'Wij stellen het op prijs dat uw raad de bijeenkomsten “Raad in de Straat” in een viertal kernen heeft georganiseerd. Waar het college voorstellen aan uw raad voorlegt die rechtstreeks van betekenis zijn voor de kernen, kunnen dergelijke raadplegingen door uw raad van grote betekenis zijn. De evaluatie van de bijeenkomsten heeft voor de verschillende kernen geleid tot wisselende conclusies, van (gematigd) positief tot ronduit negatief.'

Zo moeten volgende bijeenkomsten van 'Raad in de Straat' beter voorbereid worden, het liefst in samenspraak met de dorpsraden. 'Daardoor zal de bijeenkomst ook meer gericht kunnen zijn op de betekenis van het collegevoorstel voor de kern in kwestie.' Maar het meest ergerden de voorzitters zich aan het feit, dat het er op lijkt dat de raadsleden niets doen met de opmerkingen van de inwoners. 'Op geen enkele manier is tot nu toe zichtbaar geworden op welke wijze raadsleden de inbreng van inwoners hebben “gewogen” en zullen betrekken in de besluitvorming. Verslaglegging heeft evenmin plaatsgevonden, noch mondeling, noch schriftelijk. Daardoor lijkt het wel alsof inbreng door de inwoners “in de lucht blijft hangen” en een ritueel karakter heeft gekregen.' De voorzitters hopen, dat de gemeenteraad in de vergadering van maandag 30 mei alsnog zorgt voor 'een zorgvuldige, zichtbare nazorg van de uitkomsten van de bijeenkomsten 'Raad in de Straat'.


Maandag 23 mei bleken veel partijen gevoelig voor deze argumenten. Burgerlid Anja de Rijk (CDA) liet weten: 'Het is jammer dat niemand genotuleerd heeft of verslag heeft gelegd van de Raad in de Straat.'