Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 juli 2016

Column

Zebrapaden

Wie langs een straat woont, waar automobilisten maar 30 km per uur mogen rijden, heeft nu de kans om zebrapaden aan te vragen. Dat is het gevolg van een besluit dat het college van burgemeester en wethouders vorige week heeft genomen.

Al jaren toont het ene na het andere onderzoek door verkeersexperts aan, dat zebrapaden in 30 km-straten juist zorgen voor een onveiligere situatie. Door de aanwezigheid van zebrapaden hebben wandelaars namelijk eerder het gevoel, dat zij het recht hebben om over te steken. Met het gevolg, dat zij dit recht ook nemen en niet-oplettende scooterrijders of automobilisten zorgen dan voor een aanrijding.

Maar toch heeft het college besloten om op de Herenweg in Rijnsaterwoude een oversteekplaats aan te leggen. Uit metingen blijkt, dat het verkeer daar gemiddeld 49 kilometer per uur rijdt, in plaats van de maximumsnelheid van 30 kilometer. De politie controleert er niet, omdat de weg zelf niet is ingericht als 30 kilometer-zone. En het college is niet van plan om die snelheidsbelemmerende maatregelen, zoals verkeersdrempels daar ook daadwerkelijk aan te leggen, zo vertelde wethouder Herman Haarman (D66).

Haarman liet tijdens een persgesprek weten over mijn opmerking dat zebrapaden volgens verkeersexperts zorgen voor onveiligere verkeerssituaties: 'Dat is een terechte opmerking.' Maar toch komt de oversteekplaats er. En geen drempels: 'Niet iedereen is blij met drempels en zeker niet voor de eigen deur', aldus Haarman.

Hij gaf ook aan, dat het aanleggen van deze oversteekplaats in de Herenweg kan zorgen voor een 'precedentwerking'. 'We denken niet dat het onveiliger wordt met deze oversteekplaats. We zullen ook welwillend kijken naar andere straten, waar inwoners een zebrapad willen. We hechten zeer veel waarde aan wat direct omwonenden dagelijks ervaren. We kijken niet zozeer naar wat mensen in een kantoortje bedenken.'

Dus, beste columnlezer, dit is uw kans. Als u graag een zebrapad in uw 30-km straat wilt hebben, kunt u nu een aanvraag doen bij het gemeentehuis. En deze maanden wordt door D66-fracties in verschillende gemeenten gevraagd om een regenboogzebrapad om aandacht te vragen voor de positie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Zo slaat u als inwoner twee vliegen in één klap; u krijgt een nieuw zebrapad én toont zich solidair met anderen!


Joep Derksen