Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 juli 2016

Kritiek op komst Ondernemersfonds

NOORDWIJK – Niet iedereen is blij met de komst van een Ondernemersfonds en een Economisch Ontwikkeling- en Innovatiefonds (EOIF). Dat bleek dinsdag 5 juli tijdens de commissievergadering. De politici waarschuwden er bij het EOIF voor, dat het niet zo moet zijn dat commerciële bedrijven subsidiegeld gaan aanvragen en een deel van die inkomsten in eigen zak gaan steken.

De vertegenwoordigers van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) bleken tijdens de vergadering ronduit voorstander te zijn van de komst van een Ondernemersfonds. Maar ondernemers die niet bij de NOV zijn aangesloten, bleken kritischer. 'We worden als ondernemers met z'n allen gedwongen om meer OZB te betalen, terwijl maar een klein deel er gebruik van maakt', zo liet een ondernemer weten.

Ook fractievoorzitter Theo Alkemade (CDA) was kritisch. 'We vinden een subsidie puur voor innovatie (EOIF) een vreemde. Er zijn genoeg regionale, provinciale en zelfs regelingen met banken om innovatie te ondersteunen.' Ook heeft het CDA grote moeite met het Ondernemersfonds. 'Ten eerste de manier waarop gepeild is. Het NOV vertegenwoordigd een klein deel van de Noordwijkse ondernemers en heeft specifieke aandachtsgebieden. De gemeente had zelf een inventarisatie moeten doen door een schrijven naar de ondernemers, in plaats van dit in een NOV advertentie te verpakken.' Ook is er een andere kant aan de belastingheffing voor de OZB: 'Zo als het er nu voorstaat worden bezitters van losstaande garages of inpandige garages met aparte WOZ waarde tevens hiervoor belast, naast de zware heffing met rioolaansluiting van dit jaar.'

Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) laat echter weten, dat haar partij de coalitieafspraken aanhoudt; 'namelijk het faciliteren van het fonds voor de ondernemers via een OZB-verhoging voor de ondernemers. De OZB in Noordwijk is het laagste tarief van onze regio en de innovatie kan uit de 20% OZB-verhoging betaald worden. Het is juist bedoeld om een impuls te geven aan de Noordwijkse economie en het fonds werkt op deze wijze ook met het gelijkheidsbeginsel. De grootste bedrijven dragen de grootste lasten.' Fractievoorzitter Taetske Visser-Danser (Puur Noordwijk) laat niet het achterste van haar tong zien: 'We hebben de opmerkingen van de aanwezige meesprekers tot ons genomen. We zullen dit meenemen in het overleg in de fractie.'

Fractievoorzitter Koen van Asten (D66) laat weten, dat zijn partij voorstander is van een pilot (proefperiode, JD) van drie jaar. 'Het is belangrijk dat ondernemers en overheid gezamenlijk van onderaf de economie naar een hoger plan tillen. Dit gaat bijdragen aan de noodzakelijke economische vooruitgang van Noordwijk. De eigen bijdrage stimuleert ondernemers om elkaar op te zoeken en stimuleert daardoor samenwerking. Er was discussie over draagkracht onder de ondernemers, maar wij hebben begrepen dat de meeste en de grootste bedrijven voorstander zijn. In de regio zijn al verscheidene gemeenten die ook een ondernemersfonds hebben opgezet met succesvolle resultaten.'


Joep Derksen