Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 juli 2016

Twijfels over Ondernemersfonds

NOORDWIJK – De VVD heeft heel gemengde gevoelens over het Ondernemersfonds. Aan de ene kant gaat het volgens commissielid Robin van Maris in tegen de vrijheid van ondernemen, maar aan de andere kant kan het dorp beter gepromoot worden, waaraan iedere ondernemer meebetaalt.

Het viel Van Maris overigens wel op, dat ondernemer Koot 250 handtekeningen had van collega-ondernemers die tegenstander waren van de invoering van het Ondernemersfonds. De NOV had 150 ondernemers om een mening gevraagd; hiervan was slechts 75% positief; nog niet eens de helft van de tegenstanders die door Koot werden aangegeven. Van Maris pleitte er dinsdag 5 juli voor, om alle 1.300 ondernemers een brief te sturen om hen te vragen wat zij vinden van de komst van een Ondernemersfonds. Hierover werden geen toezeggingen gedaan; het college vindt het NOV-onderzoek 'representatief'.


Ook blijft de VVD twijfels houden over de 20% verhoging van de OZB voor ondernemers. Bovendien geven bedrijveneigenaren aan, dat ze de extra kosten die ze door de OZB-verhoging moeten betalen, zullen aftrekken van hun vrijwillige donaties aan allerlei activiteiten, stelt Van Maris 'Ze zullen hiervoor naar het fonds verwijzen, zo van: “Betaal dat maar uit”.'