Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 september 2016

'Ik heb een ander beeld van Hillegom gekregen'


Commissaris van de Koning bezoekt dorp

HILLEGOM – Een Commissaris van de Koning (CvdK) is een eenvoudig mens van vlees en bloed. En toch was menig bestuurder en gemeenteraadslid zenuwachtig toen CvdK Jaap Smit donderdag 8 september het dorp bezocht. Want hoewel zo'n bezoek officieel bestempeld wordt als 'kennismaking', kunnen de gevolgen vérstrekkend zijn. De Provincie Zuid-Holland kan namelijk een procedure beginnen om gemeenten met elkaar te laten fuseren.

Voor alle duidelijkheid: daar is bij Hillegom geen sprake van. Smit noemde de ambtelijke fusie van Hillegom, Lisse en Teylingen 'een mooi tussenstation in een trein die onderweg is. De ambtelijke fusie is een stap voorwaarts'. Ook was Smit in zijn nopjes, toen hij hoorde dat Hillegom voor ligt op schema, waar het gaat om de huisvesting van statushouders. In een filmpje van vier minuten kreeg hij te zien, wat dit dorp zo mooi maakt.

Nadat hij door het dorp was rondgeleid door het college van burgemeester en wethouders, sprak de CvdK bijna anderhalf uur lang met de gemeenteraadsleden. Hierna kregen de journalisten tien minuten de tijd om Smit vragen te stellen. Hij liet weten, dat Hillegom door de jaren heen erg veranderd is, in positieve zin. 'Ik ken Hillegom al heel lang, ben hier zelf in deze regio opgegroeid in mijn middelbare schooltijd. Hillegom was in mijn ogen een stoer, wat rauw en niet al te geraffineerd dorp. Maar het dorp verandert, met een prachtig sportcomplex, een mooie nieuwe school en er is nu allure. Ik heb een ander beeld van Hillegom gekregen.'

Smit wilde niet zeggen, dat Hillegom moet fuseren, maar stelde wel: 'Ik ben blij dat men beseft, dat je de krachten moet bundelen. We leven in een overgangstijd, waarin oude antwoorden niet meer werken. We zoeken nieuwe antwoorden in technologische en geopolitieke ontwikkelingen. We moeten groot denken; de dreiging is, dat dit gebied onvoldoende haar kansen benut.' Maar waar eindigt groot denken en waar begint megalomaan denken? Smit lacht om deze onverwachte vraag: 'Als je op een berg staat, heb je een vergezicht over de regio. Dan kun je groots denken. Megalomaan betekent, dat je jezelf beschouwt als centrum van de wereld. Je moet je omgeving in de gaten houden en samenwerken.'

En in hoeverre helpt de Provincie de gemeente Hillegom, waar het gaat om het ontdekken van nieuwe economische kansen? Stimuleert de provincie voortaan ontwikkelingen, zoals het creëren van pick up points op bedrijventerreinen, wat nu nog niet mag? De Commissaris past op zijn tellen en laat weten, dat hij hier officieel niet over gaat. Maar er lijkt beweging in te zitten: 'Ook van de Provincie wordt groot denken verwacht; we moeten met de blik naar buiten en de tekenen verstaan die we zien en horen.'


Bij het afscheid ontving Smit een boek over de geschiedenis van Hillegom van burgemeester Arie van Erk. Ook wethouder Fred van Trigt keek terug op een goed bezoek en lachte: 'Ik heb begrepen dat het bezoek van zijn voorganger Jan Franssen heel anders verliep!'