Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 september 2016

'In de geest van de regels gehandeld'

LISSE – Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) is gevraagd om een reactie. Hij was niet beschikbaar hiervoor, maar een woordvoerder van de gemeente reageert op vragen.

De gemeente is vergeten bewoners te informeren over deze kap: is het nu wel legaal om die kap nu zo onverwacht uit te voeren, zonder de omwonenden alsnog de kans te geven op de benodigde inspraakmogelijkheden?

'Juridisch en formeel gezien geldt voor de gekapte en nog te verwijderen bomen géén vergunningplicht. Tegen het verwijderen van de bomen bestaat daardoor geen bezwaar en beroepsmogelijkheid. Bovendien heeft de raad expliciet vastgesteld dat op dit plan de bomenverordening en bomenbeleidsplan niet van toepassing zijn. Wel betreurt het college dat bewoners vooraf hierover niet voldoende geïnformeerd zijn. Hierover heeft het college aan de bewoners schriftelijk haar welgemeende excuses aangeboden.'

In een gemeentelijk bericht wordt gesteld, dat de bomenkap moet voor het broedseizoen gebeuren. Dus waarom kan er niet nog een half jaar gewacht worden?

'Met de ontwikkelaar is afgesproken dat de gronden zonder belemmering van bomen moeten worden opgeleverd.'
De kap zou passen binnen het bomenbeleidsplan. Hoezo?

'In het bomenbeleidsplan en de bomenverordening is expliciet en met instemming van de gemeenteraad opgenomen dat voor Don Bosco de regels uit het bomenbeleidsplan niet van toepassing zijn. Wel is waar mogelijk in die geest gehandeld. Van alle gekapte bomen zijn er vier geregistreerd in ons systeem en die moeten worden gecompenseerd (herplant). In plaats van vier bomen komen er tenminste tien bomen terug. Met de werkgroep bomen is expliciet afgesproken dat wij alleen de nieuwbouwplannen waarvoor de bomenverordening van toepassing is met hen afstemmen. Don Bosco maakt hier geen onderdeel van uit.'

Gaat u nog in overleg met de omwonenden?


'Ja, we gaan op korte termijn in gesprek met de direct omwonenden.'