Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 september 2016

Inwoners pleiten voor alternatieve ontsluitingsroute

Noorden > Het wordt tijd, dat de gemeenteraadsleden niet alleen maar hun oor te luister leggen bij de dorpsraden. Er zijn groepen inwoners met totaal andere ideeën over zaken als ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Maar ze niet bij de dorpsraad horen, lijken hun initiatieven weg te kwijnen.

Maar donderdag 1 september hield Michael Soederhuizen namens het de groep KoppenBijElkaar een presentatie voor de raadsleden. Samen met andere inwoners pleitte hij voor een alternatieve ontsluitingsroute, die aangelegd zou moeten worden. Dit idee was al eerder naar voren gebracht, maar afgewezen door de gemeente onder het mom: 'Tien nadelen en één voordeel'.

Dat zette echter kwaad bloed bij de initiatiefnemers en dat lieten ze duidelijk merken. Ze wezen de politici er op, dat de bewoners niet geraadpleegd worden, maar pas wat te horen krijgen, als alle onderzoeken al zijn geweest. Voor het Land van Koppen maken de bewoners zich zorgen, dat het bouwverkeer en toekomstige verkeer te optimistisch is ingeschat. Volgens hen biedt een alternatieve ontsluiting, samen met het realiseren van een dorpsplein voldoende kansen.

Soederhuizen: 'De alternatieve ontsluiting zorgt voor minder stikstof uitstoot tijdens de bouw-/woonfase, veel minder overlast voor de huidige bewoners én de alternatieve weg staat al in het plan DrieKoppenLand. Bovendien is er meer ruimte voor parkeren en komt Noorden toeristisch beter op de kaart. Wat voor ons van belang is dat de nieuwe wijk DrieKoppenLand voor zowel het bouwverkeer als het toekomstig bewonersverkeer een extra ontsluiting krijgt. Dus direct in fase 1 van het project.'


Hij vervolgt: 'Als groep KoppenBijElkaar zijn we aan het zoeken naar mogelijkheden. We hebben echter van zowel de gemeente Nieuwkoop als de Stichting DrieKoppenLand alleen maar tegenwerking gekregen. Ze willen koste wat het kost vasthouden aan de gekozen ontsluiting, ook al is deze niet in overleg met de bewoners tot stand gekomen. Ze hebben nagelaten goed onderzoek te doen naar de verschillende mogelijkheden en kiezen alleen maar voor de op korte termijn meest goedkope oplossing. Om ons te overtuigen van hun juiste keuze werden bedragen voor alternatieve ontsluitingen plotseling heel hoog en waren er tientallen nadelen te noemen en slechts één voordeel. Dit kan natuurlijk niet serieus genomen worden.'

Soederhuizen besluit: In het raadsvoorstel van mei 2015 is de raad voorgehouden dat de ontsluiting in goed overleg met de bewoners is gekozen. Dit is niet waar, wat ook blijkt uit de protesten. De raad is dus niet goed voorgelicht en heeft een besluit genomen op basis van verkeerde informatie.'