Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 september 2016

Prominent lid seniorenraad stapt op

LISSE – Een van de meest bekende leden van de seniorenraad, Niek van Ginkel, is opgestapt. Hij is al lang een groot voorstander van het samenvoegen van de seniorenraad en de Wmo-adviesraad tot één algemeen overlegorgaan; de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Maar in een gesprek met seniorenraadvoorzitter Berna van Amersfoort en secretaris Hans Hoogervorst bleek, dat Van Ginkel geen steun had met zijn wens.

Van Ginkel laat hier over weten: 'Ik heb aangeboden weg te gaan. Ik voelde dat er nog te weinig steun was voor vernieuwing om op te gaan in een ASD.' Hij wilde best een jaar wachten met het opzetten van zo'n Adviesraad Sociaal Domein, maar daar bleek geen belangstelling voor te zijn. Van Ginkel: 'Naar aanleiding van het gesprek met Van Amersfoort en Hoogervorst besloot ik te stoppen. Er is te weinig steun voor het opzetten van een ASD.'

Hij wordt even emotioneel, als hij terugdenkt aan al die jaren dat hij zich heeft ingezet voor de seniorenraad. 'Ik vind het moeilijk om hier over te praten. De seniorenraad gaat vast nog wel een paar jaar zo door en de Wmo-raad ook. Maar dan komt er onvermijdelijjk een ASD. Ik vind het zonde, dat er niet gewerkt wordt aan de toekomst. De mensen zijn nu redelijk tevreden over het functioneren en willen niet verder kijken naar de dingen die eigenlijk toch moeten gebeuren. En die de omgeving hen oplegt. Aan dat veranderproces in de maatschappij kunnen zij nog niet meewerken.'

Toch is Van Ginkel niet voor altijd verloren om ingezet te worden als vrijwilliger in overlegorganen. 'Op een dag komt er een ASD en misschien meld ik me dan wel aan om mee te helpen. Al hoop ik, dat ik dan niet te oud ben.' Op de vraag aan Van Amersfoort of ze het jammer vindt, dat Van Ginkel is vertrokken, laat ze na een lange stilte weten. 'Het is altijd spijtig als iemand weg moet, zeker omdat we mensen nodig hebben, die zich willen inzetten voor de Seniorenraad'.


Joep Derksen