Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 december 2016

Poelgeestbewoners in opstand

OEGSTGEEST > De bewoners van de wijk Poelgeest zijn laaiend en komen massaal in verzet tegen de plannen van het college van burgemeester en wethouders. Binnen 24 uur ondertekenden ruim 200 mensen een petitie tegen de komst van duizenden zwaar beladen vrachtwagens door de smalle straten van de wijk. Inmiddels staat de teller al op ruim 300 handtekeningen.

Een projectontwikkelaar mag vijf woontorens bouwen aan de Adriaan van Royenlaan. Tot nu toe was nieuwbouw in deze omgeving geen probleem; tijdens de laatste twee bouwprojecten, Clusiushof en Kasteelhof, maakte het bouwverkeer gebruik van de bouwweg langs de Holle Mare-route; vanaf de jachthaven rechtdoor de oude bouwweg op, in plaats van rechtsaf de Hugo De Vrieslaan op. Maar het college heeft een geheime afspraak met één woningeigenaar. En daarom moeten 1.000 huishoudens de komende zes jaren zuchten onder langsdenderende tientonners. Het is geen fijn vooruitzicht, vooral ook omdat die trucks rakelings langs een basisschool rijden.

Edo de Jong en Ive Pennings zijn twee van de initiatiefnemers voor de handtekeningenactie om de vrachtwagens niet door de wijk te laten rijden. ,,Er ligt een oude bouwroute; die kan gebruikt worden. Je kunt niet een hele wijk de dupe laten worden van een geheime afspraak, want duizend huishoudens hebben er last van. Maak de afspraak openbaar, zodat duidelijk is of er een goede reden is om de vrachtwagens door onze wijk te laten rijden'', stelt De Jong.

Pennings vult aan: ,,Het gaat niet alleen om overlast, maar met name om de veiligheid van onze kinderen bij de school. Het is ontzettend druk op het moment dat de school open- of uitgaat. Het is wachten op problemen. De afspraak met één huiseigenaar staat niet in verhouding tot het risico dat kinderen lopen op een verschrikkelijk ongeluk.'' En dat gevaar is er wel degelijk, want een kwart van de Poelgeestbewoners is jonger dan 14 jaar. De Jong vertelt waarom hij deze actie mede heeft opgezet: ,,Ik sla me voor mijn kop als mijn kind leert fietsen en dat er dan wat gebeurt.''

De Poelgeestenaren voelen zich in de steek gelaten door het gemeentebestuur: ,,Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) zegt, dat het bouwverkeer niet over de bouwweg kan en er is geen raadslid die hierover een vraag stelt.'' De mannen vervolgen: ,,We gaan alles doen wat mogelijk is om het tegen te houden. Dus ook de juridische procedures.'' De Jong heeft contact gezocht met het gemeentehuis. Na een dag bellen, bleek dat er niemand was die hem kon helpen. Ze kijken bezorgd de straat in: ,,We kregen een informatiebrief waarin staat, dat de bouw twee tot zes jaar gaat duren. Als het even tegenzit, kan het zo zijn, dat dit acht jaar wordt; een hele basisschoolperiode. De straat gaat helemaal aan gort, onze huizen lopen gevaar en onze kinderen worden bedreigd. De wethouder schuift het van zich af, maar zij is verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners!''

Pennings vult aan: ,,De wethouder blokkeert zelf de oude bouwroute: ze laat de aannemer geen keuze. Die vrachtwagens moeten straks rijden over een smalle weg, die niet veilig te maken is.'' Ze zijn overweldigd door de enorme steun en de vele honderden handtekeningen: ,,We hadden niet zo veel handtekeningen verwacht en dat het zo snel zou gaan. Het leeft echt binnen de wijk! Het bouwverkeer mag niet door de wijk komen. De gemeente en de bouwer moeten met een andere oplossing komen!''


Joep Derksen