Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 januari 2017

Bewoners praten mee met MeerWonen

KAAG EN BRAASSEM > Het bestuur van MeerWonen luisterde dinsdag 10 januari naar de meningen van haar bewoners en andere belanghebbenden binnen de organisatie. Op het hoofdkantoor (Noordeinde 174, Roelofarendsveen) waren tientallen mensen gekomen om inzage te krijgen in de toekomstplannen. Én om eigen ideeën naar voren te brengen.

Uit het ondernemingsplan 2017 – 2020 van MeerWonen blijkt, dat ,,voor de korte termijn circa 25% van de vrijkomende sociale huurwoningen naar statushouders gaat''. Mede daarom zijn extra sociale huurwoningen nodig, waarbij de huur minder zal zijn dan 586 euro per maand. Eigen inwoners krijgen voorrang, waar het gaat om het betrekken van die nieuwe woningen. De huren zullen de komende jaren met maximaal 1% boven het inflatiepercentage (2016: 0,9%, JD) stijgen.

Door het duurzamer en energiebesparender inrichten van woningen, moet niet alleen de aarde een handje geholpen worden, maar kan ook nog geld bespaard worden voor zowel MeerWonen als de huurders. In 2020 moeten de MeerWonen-woningen 'een gemiddeld energielabel B' hebben. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot van die woningen met 20%. MeerWonen gaat de komende vier jaren 200.000 euro investeren in energiebesparende maatregelen. Of het aanleggen van zonnepanelen ook tot de mogelijkheden behoort, wordt pas later dit jaar bekend.

De aanwezigen gingen in groepjes praten over zaken als 'lokale verankering, dienstverlening, duurzaamheid en betaalbaarheid'. En ze werden uitgedaagd om met een 'topidee' te komen. Zo kwam het advies, dat de wijkmanager van MeerWonen 'meer zichtbaar moet worden in de wijk'. Veel aanwezigen wisten niet wie die wijkmanager nou is. Ook zouden huurders zelf moeten mogen bepalen, of ze een rode, groene of pimpelpaarse voordeur willen; zolang ze maar zelf betalen voor de kosten van het verven er van. Het behouden van de veiligheid in de wijken, bleek ook een wens.

MeerWonen zou ook moeten mee-investeren, als huurders langs komen met een idee die de wijk kan verbeteren. En als adviseurs van MeerWonen een huisbezoek brengen, ,,Ga dan tegelijk bij de buren langs'', zo kreeg het management te horen. Directeur-bestuurder Peter Hoogvliet vond het een nuttige bijeenkomst. ,,Ik heb heel leuke ideeën gehoord. Bijvoorbeeld waar het gaat om het opzetten van een potje voor kleine uitgaven om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Maar ook zullen we meer duidelijk moeten maken, dat MeerWonen kan helpen bij het oplossen van problemen met de huurschuld. Ook is ons duidelijk geworden, dat we bij duurzaamheid niet alleen moeten kijken naar het label, dat elke woning heeft, maar ook of mensen het prettig vinden om in hun woning en hun wijk te wonen.''


Joep Derksen