Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 januari 2017

Op zoek naar de weg voor 2030

LISSE > Hoe moet Lisse er in 2030 uit zien en welke maatregelen moeten in die dertien jaar genomen worden, om dat te bereiken? De komende zeven maanden gaat het gemeentebestuur zich hierover buigen. Ook (een deel van) de inwoners wordt gevraagd om hierover mee te denken. Waar er eerst gedacht werd over het uitnodigen van 'frisdenkers' zijn nu juist de 'dwarsdenkers' van harte welkom. Het onderwerp werd besproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van woensdag 18 januari.

Het bureau Be Bright heeft een actieplan opgesteld om tot een 'Toekomstvisie Lisse@2030' te komen. Onderzoeker Buys Ballot informeerde de politici: ,,De vraag is hoe Lisse er in 2030 uit ziet. Niet alleen waar het gaat om het fysieke uiterlijk, maar ook hoe de sociale samenhang er uit ziet. De interactie tussen oud en jong, gezond en ongezond, werkenden en niet-werkenden.'' Inwoners kunnen hierover hun mening geven, maar tegelijkertijd krijgen de politieke partijen ook de kans om hun visie te laten weten. Dit moet allemaal leiden tot één einddoel, volgens Ballot: ,,Te komen tot een aansprekende visie met vijf tot acht maatschappelijke opgaven, die gedragen wordt door en herkenbaar is voor de Lissenaren.''

Al te ingewikkeld wil het onderzoeksbureau het niet maken voor de inwoners. Zo mogen de belastingbetalers foto's maken van zaken waarvan zij vinden, die moeten blijven in Lisse. Deze fotowedstrijd 'Het kloppend hart van Lisse' gaat in februari van start. Daarnaast komt er een expositie over 'De kracht van Lisse'. Ook worden experts, dwarsdenkers, ondernemers, hoger opgeleiden en lager opgeleiden gevraagd om mee te praten tijdens twee bijeenkomsten. Scholieren mogen meedoen aan een teken- of ontwerpwedstrijd. Rond de zomer moet duidelijk worden, wat Lisse wil hebben in 2030.


Joep Derksen