Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.600, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 januari 2017

Weerstand tegen bestuurslidmaatschap wethouder Tönjann

OEGSTGEEST > Een raadsmeerderheid lijkt tegenstander te zijn van het door wethouder Wendelien Tönjann (VVD) toetreden tot het bestuur van de Stichting Dorpsmarketing. Dit gaat namelijk in tegen de door de gemeenteraad opgestelde regels. Tönjann zelf vond dat zij prima zo'n bestuurslidmaatschap uit kan oefenen, omdat een Noordwijkse wethouder dat ook doet bij de Stichting Noordwijk Marketing. Maar raadslid Simoons stelde: ,,Dat andere gemeenten wel voor die vorm kozen, maakt niet dat wij dat ook volgen. We moeten onze eigen keuzes maken op basis van onze eigen afwegingen.''

Ook coalitiepartij Hart voor Oegstgeest blijkt een fervent tegenstander te zijn van een actieve rol van Tönjann in het bestuur van de nog op te richten stichting Dorpsmarketing. Overigens krijgt deze stichting nu al veel kritiek van de politieke partijen. Zo zouden de namen van de bestuursleden al bekend zijn en dat zijn zonder uitzondering mensen die een financiële bijdrage leveren aan de stichting.

Bovendien ergeren veel raadsleden zich er aan, dat de gemeente 75.000 euro uitgeeft aan een stichting om het dorp te promoten, terwijl de gemeente van alle kanten bezuinigd op de subsidie van verenigingen en stichtingen. Tönjann kaatste hierop terug, dat de gemeenteraad zelf (met een meerderheid van 10 tegen 9 stemmen, JD) vorig jaar had ingestemd om zoveel geld uit te mogen geven aan de stichting dorpsmarketing. Zij kreeg onvoorwaardelijke steun van het CDA en VVD. Maar commissielid Van den Broek van mede-coalitiepartij Hart voor Oegstgeest was duidelijk in de mening van zijn partij: ,,We hebben verschrikkelijk veel problemen met de samenstelling van het bestuur. Je moet geen wethouders in besturen van stichtingen zetten.''

Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) ging hier nog eens overheen. ,,De gemeente wil het imago verbeteren van een dorp waar men voor in de rij staat om naar toe te gaan. Er wordt 75.000 euro weggeschoven, zonder dat er concrete en gedetailleerd mogelijke doelstellingen zijn opgesteld.'' Raadslid Simoons wees er nog op, dat winkeliers het ondergeschoven kindje dreigen te worden bij de Stichting Dorpsmarketing. Tönjann bleef vechten voor haar kans om in het bestuur van de Stichting Dorpsmarketing te komen. ,,We willen in het stichtingsbestuur plaats nemen om de doelstellingen te borgen en om te helpen meer geld op te halen. Ook zijn we bezig met het oprichten van regiomarketing. Het is belangrijk een linking pin te hebben.'' De raad gaat later deze maand verder praten over dit onderwerp.


Joep Derksen