Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 januari 2017

Plannen voor extra toeristen

Nieuwkoop > Een groep van dertien inwoners heeft plannen bedacht om de kern Nieuwkoop te verlevendigen en aantrekkelijker te maken voor toeristen. De vraag is alleen, wie deze plannen ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.

In het boekje 'DNA Nieuwkoop' staat een hele serie aan plannen, bijvoorbeeld waar het gaat om het Reghthuysplein: dat moet autovrij en rolstoeltoegankelijk worden, waar mensen kunnen jeu de boulen. Bezoekers die van daaruit naar het Kennedyplein lopen, worden in de toekomst verrast met permanente kunstroutes, stoelen en bankjes. Door de hele dorpskern komen teksten (met humor) te hangen, zodat mensen geïnspireerd raken en op iedere rotonde moet riet geplant worden; als icoon voor de plassen.

Ook moet er een centrale plek komen in Nieuwkoop, waar mensen kunnen netwerken en koffie drinken. Om daar te komen, zou je langs 'groene wanden, plantenbakken en andere natuurlijke elementen' moeten lopen. Maar een tijdelijke 'pop-up camping', tijdens bijzondere evenementen, zien de DNA-onderzoekers ook wel zitten. Meer goedkope huurwoningen voor de jongeren en een app om 'de geheimen van Nieuwkoop te delen' zijn nog enkele voorstellen. Er moeten 'hottubs' komen op de plassen, maar de toenemende recreatie mag de rust niet verstoren. Het liefst zien de plannenbedenkers ook nog, dat de dertien torens in de gemeente Nieuwkoop opengesteld worden voor het publiek.

Twee van de plannenbedenkers zijn Marcel van Beek en John Kwakkenbos. Hun passie voor het dorp Nieuwkoop is de reden waarom ze het DNA-boekje hebben opgesteld. ,,Ik ben Nieuwkoper, dus ik wil me inzetten voor alles wat Nieuwkoop is, ademt en proeft'', stelt Kwakkenbos. Beiden zien het autovrij en rolstoelvriendelijk maken als één van de meest in het oog springende voorstellen. Via de groepsapp meldde een gemeenteambtenaar, dat het gemeentebestuur dit voorstel omarmd heeft en zich hier voor wil inzetten. ,,Een autovrij Regthuysplein moet dus nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 mogelijk zijn!'', zo constateren de beiden tevreden. Kwakkenbos kan het niet snel genoeg gaan. ,,Begin alvast met het parkeervrij maken op de zondagmiddagen na de kerkgang, maar ook op de zomeravonden in het zomerseizoen. Zet er terrassen neer en gebruik de muziektent veel vaker. Denk niet in bedreigingen, maar in kansen. Het is een unieke plek.''

Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Hoe vaak gebeurt het niet, dat ambitieuze voorstellen in een diepe bureaula komen te liggen? De DNA-bedenkers hebben hier een oplossing voor bedacht; het 'buddy-systeem'. ,,Het gemeentebestuur moet niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever voor het DNA-boekje. Ons is gevraagd om het DNA van Nieuwkoop op te stellen, maar dat betekent niet, dat wij het ook moeten uitvoeren.'' Voor enkele plannen is een gemeenteraadslid danwel collegelid gevraagd om dit te helpen realiseren. Dit moet er voor zorgen, dat er dit jaar nog overal in het dorp bloembakken met humoristische teksten verschijnen. Van Beek vindt, dat deze teksten bedacht kunnen worden door enkele kunstenaars uit het dorp. Maar ook het opstellen van een app 'om de geheimen van Nieuwkoop te delen', zou nog in 2017 mogelijk moeten zijn door dat buddy-systeem.


De DNA-bedenkers hebben ook hoge verwachtingen van de pop-up camping. Want de komst van meer toeristen naar Nieuwkoop moet het dorp redden van de economische ondergang. Van Beek: ,,Promotie van het dorp is heel belangrijk. Nieuwkoop is geweldig mooi, maar dat hebben de inwoners te weinig in de gaten. Ze hebben goud in handen. De aantrekkingskracht van de plassen en de gemeente is enorm, maar inwoners zijn bang dat we overlopen worden door toeristen. Dat hoeft helemaal niet, want er zouden vijf keer zoveel toeristen naar ons dorp moeten komen, totdat je het echt gaat merken. Die toeristen zorgen voor meer bestaanszekerheid van de winkels. Als we over vijf jaar zien, dat er veel meer toeristen zijn gekomen, kunnen we zeggen dat het boekje met het DNA van Nieuwkoop geslaagd is. We moeten al die tijd niet fluisteren, maar hardop roepen hoe mooi het is om in Nieuwkoop te zijn.''