Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.600, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 januari 2017

Modderkruiper ten dode opgeschreven door woningbouw

ROELOFARENDSVEEN > Het woningbouwgebied De Akkers 2 staat nu volop in de gemeentelijke belangstelling om daar een veertigtal woningen te realiseren. Het Buro SRO heeft een 'akoestisch onderzoek' laten uitvoeren voor dit terrein. Het aantal beschermde diersoorten, dat daar woont, lijkt mee te vallen. Maar de modderkruiper wordt kind van de rekening.

Het zuidelijk deelgebied is met een 'quickscan flora en fauna' onderzocht. Het blijkt, dat er wel degelijk beschermde diersoorten leven. Dan gaat het om vleermuizen, maar ook de kleine modderkruiper, die in de sloten leeft. De vleermuizen zouden weinig last moeten hebben van de woningbouw, maar het dichtgooien van sloten kan funest zijn voor daar levende modderkruipers. Daarom had de gemeente er voor moeten zorgen dat tijdens werkzaamheden toch maatregelen genomen moeten worden, zodat schade aan de sloten voorkomen wordt.

Maar sinds 1 januari 2017 is de nieuwe 'Wetnatuurbescherming' van kracht en dat betekent, dat de kleine modderkruiper geen beschermde status meer heeft. Daarom wordt het college van burgemeester en wethouders ook geadviseerd ,,om het dempen van de sloten uit te voeren''. Wethouder Henk Hoek liet vorige week weten, dat ,,het belang van de modderkruiper afgewogen moet worden ten aanzien van 'het verlangen van het creëren van woningbouw''.


Wikipedia laat weten: ,,De kleine modderkruiper is als zoetwatervis de kleinsten van de drie in de Benelux levende inheemse modderkruipers. De kleine modderkruiper wordt 10 tot 14 centimeter groot. Het is een zeer beweeglijk, wormachtig visje met een fraai patroon van donkere vlekken op zijn flanken. Ter verdediging heeft hij een kleine uitklapbare stekel onder zijn oog. Aan zijn bek zitten zes korte tastdraden die hij gebruikt om `s nachts naar voedsel (kleine diertjes) te zoeken op de bodem. Overdag verschuilen ze zich in de modder. 's Nachts zwemmen ze graag.''