Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 februari 2017

Adviesraad onderzoekt mogelijkheid voor jaarstudie

KAAG EN BRAASSEM > De Adviesraad Sociaal Domein gaat zich buigen over de mogelijkheden van extra taalondersteuning voor kinderen van statushouders. Hiervoor wordt een speciale werkgroep opgezet, naar aanleiding van een hartstochtelijk pleidooi van werkgroeplid Hans van der Zwet.

Van der Zwet putte uit eigen ervaringen, toen enkele jaren geleden op de school waar hij werkzaam was, plotseling drie kinderen uit Thailand zich meldden, die deze zelfde dag uit het vliegtuig gestapt waren. Dankzij intensieve begeleiding leerden deze kinderen de Nederlandse taal, tussen alle andere activiteiten door.

Maar door de toestroom van statushouders in de afgelopen jaren, wordt de uitdaging van statushouderskinderen, die zonder enige kennis van de Nederlandse taal naar de basisscholen gaan, steeds groter. Daarom is het idee opgevat om deze statushouderskinderen ,,het eerste jaar volledig met taal te bewerken, zodat ze daarna verder kunnen met die taal in onze wereld'', aldus Van der Zwet. Hij vervolgde: ,,Bij de besprekingen met de gemeente kregen de initiatiefnemers voor dit idee nul op het rekest over hoe de gemeente hier in kan bijdragen.''


Van der Zwet vindt dat onbegrijpelijk. ,,Kan de gemeente niet een steentje bijdragen om hier ondersteuning in te geven? Als je nu niet investeert in deze kinderen in de taalsituatie, dan zullen we er heel veel geld in moeten steken als ze 15 of 16 jaar zijn. We kennen hier allemaal de voorbeelden van. Waar de statushouders op alle manieren ondersteund worden, wordt bij de benodigde ondersteuning voor de kinderen gezegd, dat de school dit maar moet doen. Daar hik ik tegenaan.'' Deze woorden maakten indruk bij de overige leden van de Adviesraad. Besloten werd om een werkgroep op te richten, die een ongevraagd advies over deze zaak aan de gemeente zal geven.