Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 februari 2017

Bestrijding illegale verhuur bollenschuren 'geen prioriteit'

NOORDWIJKERHOUT > Na een jarenlange strijd tegen de gemeente werd Simon Luxen onlangs in het gelijk gesteld door wethouder Bilars. Het blijkt, dat een eigenaar van een bollenschuur aan de Leidsevaart 123 inderdaad onterecht opslagruimte verstrekte aan een drukkerij. Maar het is de vraag of Luxen een echte overwinning heeft behaald, of een Pyrrusoverwinning. De drukkerij hoeft namelijk niet te verdwijnen uit de bollenschuur; het college van burgemeester en wethouders stelt voor aan de gemeenteraad om de opslag in de schuur te gedogen tot 1 juni 2020; het moment waarop het huurcontract afloopt.

De drukkerij huurde eerst ruimte in één van de panden van Luxen in Lisse. Maar dat contract werd niet verlengd, waarna de drukkerij verhuisde naar de Noordwijkerhoutse bollenschuur. Luxen kwam hier achter en ontdekte ook, dat opslag van niet-bollengerelateerde producten helemaal niet toegestaan is in zo'n schuur. Hij diende bezwaar in bij de gemeente Noordwijkerhout, maar kreeg steeds weer nul op het rekest van toenmalig wethouder Knapp. Ieder ander zou het hebben opgegeven, maar Luxen bleef als een terriër zich vastbijten in deze zaak. Hij ontdekte uiteindelijk, dat in het Bestemmingsplan Buitengebied 2005 (artikel 50) heel duidelijk staat, dat de opslag in de bollenschuur niet is toegestaan.

Knapp's opvolger, wethouder Bilars, erkende dit ook. Maar de gemeente gaat geen handhavingstraject opzetten om de opslag te beëindigen. Het college stelt voor om de situatie nog jarenlang te gedogen. Dat vindt Luxen onacceptabel. ,,Dit is agrarische grond; ik ben gedupeerd door concurrentievervalsing. Het scheelt mij 66.000 euro aan huurinkomsten per jaar, dat deze drukkerij niet meer gebruik maakt van mijn pand.'' Hij wil gerechtigheid en doet een oproep aan de gemeenteraad: ,,Wees gewetensvol. Je kunt niet tegen je eigen bestemmingplan in gedogen.''

Als de raad inderdaad het gedoogvoorstel van het college afwijst, hoeft Luxen geen geld te hebben. Maar wanneer de politiek er toch voor kiest om de drukkerij in de bollenschuur te laten staan, gaat Luxen er hard in. Hij eist dan een schadevergoeding van circa 80.000 euro. ,,De gemeente Noordwijkerhout kan dan aan de eigenaar van de bollenschuur vragen om dit te betalen. Zo heeft de gemeente er geen kosten aan en houdt de bollenschuureigenaar nog genoeg geld over uit de huurinkomsten van 420.000 euro die hij ontvangt.''

Luxen is bij meerdere bollenschuren in het buitengebied een kijkje wezen nemen. En kwam daarbij tot de ontdekking, dat het verhuren van die schuren aan niet-bollengerelateerde producten op grote schaal voorkomt. Hij vermoedt, dat het bij zo'n 30% van de bollenschuren gebeurt. Hiermee wordt dus massaal de gemeentelijke regels overtreden. Luxen roept de gemeente op om te handhaven.

In een reactie laat wethouder Bilars weten: ,,We hebben tegen de heer Luxen gezegd, dat er geen grond is voor compensatie.'' Over de bollenschuren die volgens Luxen oneigenlijk worden gebruikt, stelt Bilars: ,,Er zullen gevallen zijn van strijdig gebruik. Maar het percentage van 30% herkennen we niet. We gaan daar geen jacht op maken. Het heeft geen prioriteit.''


Joep Derksen