Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 februari 2017

Ruim ton verlies door niet opzeggen huurcontract

Nieuwkoop > De gemeente moet het terrein van de gemeentewerf (Schoterhoek 33 en een deel van Schoterhoek 10) tot en met 2021 blijven huren. In 2014 waren er volgens het gemeentebestuur 'mondelinge afspraken' gemaakt om deze huur op te zeggen. Maar deze afspraken zijn vervolgens nooit schriftelijk bevestigd richting de verhuurder: Lelieboom BV.

De gemeenteraad is geïnformeerd over de gang van zaken en het blijkt een heel pijnlijk verlopen kwestie te zijn. Zo liet het college van burgemeester en wethouders het in 2014 aan de firma Lelieboom over om de afspraken over de huuropzegging te bevestigen. Een nieuwe gemeentewerf zou dan rond 2016 op de locatie Schoterhoek II gebouwd kunnen worden. Deze naïviteit kost de gemeente nu dus 120.000 euro, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten. Als reden voor die handelwijze stelt het college: 'Het was inderdaad verstandig geweest om na het overleg met de gebroeders Lelieveld de gemaakte afspraken vanuit de gemeente te bevestigen. Met de kennis van nu had dat gedaan moeten worden. Het was het destijds aanwezige vertrouwen en de goede sfeer van het gesprek van dat moment, die er mede toe heeft geleid dat de weergegeven afspraak is gemaakt.'

In juni 2016 liet de gemeente weten aan Lelieboom BV, dat het huurcontract moest worden ontbonden vanaf midden 2018. Maar hierop kwam de reactie van de onderneming, dat dit niet mogelijk is omdat hierover geen afspraken op papier staan. Omdat in 2014 dus geen voorwaarden zijn opgenomen in het contract om tussentijds op te zeggen, moet de gemeente de hele huurperiode tot 2021 uitzitten, waarbij jaarlijks 88.000 euro aan huurgeld betaald moet worden.


Het gemeentebestuur heeft nog een bod gedaan om de gebouwen op Schoterhoek 33 en 10a te kopen. Maar het aanbod van 1,4 miljoen euro is afgewezen door de eigenaren. Juridisch lijkt de gemeente ook geen poot te hebben om op te staan. Dus stelt het college aan de gemeenteraad voor om de huur nog vier jaar te blijven betalen. De bouw van de nieuwe gemeentewerf op Schoterhoek II wordt daarom ook drie jaar uitgesteld. Jolanda Lelieveld van Lelieboom BV is deze dagen niet bereikbaar voor commentaar. De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp op donderdagavond.