Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 maart 2017

Communityplatform over woningbouw op Zanderij

HILLEGOM > De politiek wil er vooralsnog niet aan; woningen bouwen op de gronden in De Zanderij. Maar grondeigenaar Kennemerland Beheer BV probeert met de inwoners in gesprek te komen over de ontwikkeling van dit gebied. Via een 'communityplatform' (http://hillegomdezanderijcommunity.ning.com) moet duidelijk worden of er inderdaad veel weerstand bestaat tegen het bebouwen van deze bollengrond. Of dat er meer behoefte bestaat aan de komst van (sociale) nieuwbouwwoningen.

Initiatiefnemer van het communityplatform is Gideon Kwint (41), directeur van Kennemerland Beheer BV. Hij laat weten, dat er al sinds 1994 plannen bestaan om de Zanderij te bebouwen met woningen. Maar door de komst van het 'Pact van Teylingen' en – na een val van het college in 2008 – politieke afspraken, is het in ieder geval tot 2018 niet mogelijk om huizen te bouwen op De Zanderij. Maar dat kan wel gebeuren op het naastgelegen gebied aan de Pastoorslaan; eveneens bollengrond.

Kwint vindt het lastig te begrijpen, dat er wel woningbouw wordt toegestaan op het ene stuk bollengrond, terwijl dat niet mag op een naastgelegen bollengebied. Bovendien kan volgens hem een veel betere verkeersontsluiting gerealiseerd worden, als er niet bij de Pastoorslaan, maar op de Zanderij gebouwd wordt. Ook zou de verplaatsing van de Draka mogelijk gemaakt kunnen worden met de ontwikkeling van de Zanderij. Hij pleit er dan ook voor, dat de nieuwe omgevingsvisie woningbouw toestaat op de Zanderij. Hier heeft Kennemerland Beheer 30 hectare in bezit.

Maar praat Kwint niet erg voor eigen parochie? Immers; zijn bedrijf kan er flink wat geld aan verdienen, als er huizen mogen komen op dit stuk grond? ,,Ja, dat klopt natuurlijk. Maar iedereen werkt om geld te verdienen. Wie beweert dat hij niet werkt om geld te verdienen, die liegt.'' Hoe kwam Kwint op het idee om dit communityplatform op te zetten? ,,Het Ontwerpteam van het ministerie heeft gezegd, dat we in een open gesprek met de bevolking alle plussen en minnen onder elkaar kunnen zetten, waar het gaat om het bebouwen van de Zanderij. Alle ideeën van de mensen kunnen dan vertaald worden naar een bepaald ontwerp. Dit aanbod heb ik aan het gemeentebestuur gedaan, maar zij hebben negatief gereageerd. Ik vind dat jammer, want we denken dat hier een kans ligt. Het kan zijn, dat niemand het eens is met onze bouwplannen. Maar dan is dat in ieder geval binnen enkele maanden duidelijk.''

Toch heeft hij alle vertrouwen in de bouwplannen: ,,We zorgen voor een goede ontsluiting richting het station en het centrum. De Wilhelminastraat en Stationsweg worden nu gebruikt om naar het station te komen. Dat leefklimaat kun je verbeteren, als je door de polder heen een goede ontsluiting maakt. Het bouwplan levert economie op voor het koopcentrum. Je kiest er voor om het belang van de bollengrond te laten wijken voor belangen die misschien wel op een hoger niveau liggen. Zoals het verbeteren van het Hillegomse leefklimaat. De uitkomsten van het communityplatform willen we delen met de gemeente. In de omgevingsvisie moet ook deze locatie opnieuw beoordeeld worden.''


Het communityplatform is wel een beetje een noodgreep, zo geeft Kwint toe. ,,We hebben regelmatig een rondje langs de politieke velden gemaakt; er was niet de politieke wil om hier verandering in te brengen. Met onze actie hoop ik dat we ons punt inzichtelijk kunnen maken aan de politiek en de bevolking. Als je de twee locaties van de Pastoorslaan en de Zanderij met elkaar vergelijkt, zijn de voordelen die kleven aan de Zanderij vele malen groter. Het platform is bedoeld om een discussie te voeren om alle voors en tegens boven water te krijgen. En dan is het kijken, welk kant die mening op gaat.'' De resultaten van het communityplatform worden over enkele maanden bekend gemaakt.