Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 maart 2017

Column

Anders

Er is een onmiskenbare trend gaande, waarde columnlezer. Steeds meer inwoners beseffen de waarde van de natuur in de eigen leefomgeving. Het was nog maar twee jaar geleden, dat het college van burgemeester en wethouders de inwoners en bedrijven opriep om met plannen te komen voor het verbeteren van het Ghoybos. Tot nog toe lijken die plannen beperkt gebleven tot het kappen van tientallen bomen, het creëren van parkeerplaatsen, wandel en struinroutes en andere van dit soort 'recreatievoorzieningen'. Ik wacht nog op plannen voor het daadwerkelijk aanplanten van allerlei varianten van bomen en bessendragende struiken, schitterende rododendrons, maar ook meidoorns en sleedoorns.

Het gemeentebestuur is ook enthousiast bezig om allerlei 'toeristische paradepaardjes' op te tuigen. Zo is wethouder Yvonne Peters (VVD) al maanden bezig om de geesten rijp te maken voor het realiseren van een Drechtdoorsteek bij Leimuiden. Dit tot grote ontevredenheid van veel Leimuidenaren. Dat werd duidelijk tijdens de informatieavond over de Drechtdoorsteek in De Ontmoeting. Het grootste deel van de aanwezigen moest niets hebben van dit idee om allerlei toeristische gekkigheden te creëren, zoals olifantengras, aquafungardens een waterkanolabyrint of een 'wavegarden'. Maar Peters wees kritiek op de plannen af; ,,Vooral tegenstanders gaan naar dit soort bijeenkomsten'', liet ze weten. De paar mensen die wél voorstander waren, bleken vooral ondernemers en niet-Leimuidenaren te zijn. Want toegegeven, het is toch veel gemakkelijker om voorstander te zijn van een idee, als dat niet in jouw achtertuin wordt gerealiseerd?

Ook in Woubrugge komt onder meer de Dorpsraad in opstand. Deze Dorpsraad heeft een zienswijze ingediend op het nieuwe 'Paraplubestemmingsplan Recreatie'. Er blijkt felle weerstand te zijn tegen bebouwing aan de Wijde Aa. De oevers van dat prachtige riviertje moeten gewoon groen blijven, want groen is voor iedereen, zo liet Dorpsraad-voorzitter Ben Beukenholdt optekenen in het Leidsch Dagblad.

Langzamerhand beginnen steeds meer mensen te beseffen, dat we weliswaar in een prachtige groene gemeente wonen, maar dat dit groen bedreigd wordt door allerlei projectontwikkelplannetjes. En het gaat sluipenderwijs; niet alleen met bouwplannen voor woningen naast of op het water, maar ook wordt regelmatig een stukje gemeentelijk 'snippergroen' bij de ene of andere tuin gevoegd. Om dat stuk vervolgens te betegelen of te gebruiken als aanbouw van een woning.

Het is genoeg. Het navelstaren naar het 'promoten van Kaag en Braassem als toeristische trekpleister' moet voorbij zijn. De tijd is gekomen, dat bestuurders en politici zich rekenschap geven van het behoud van de natuur in Kaag en Braassem. Durf te dromen: voor iedere boom die verdwijnt, moeten er twee terugkomen: voor iedere centimeter gras dat bebouwd wordt, moeten twee centimeters waardevol grasland gerealiseerd worden! Dan wordt deze gemeente het meest donkergroen in het Groene Hart. En over een paar jaar zul je zien, dat toeristen Kaag en Braassem écht ontdekken als trekpleister om te kunnen recreëren en ontspannen.


Joep Derksen