Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 maart 2017

Kandidaten Tweede Kamer kruisen degens bij Fiodebat

LISSE > Tijdens het vierjaarlijkse Fiodebat op het Fioretti College debatteerden lokale en regionale politieke kopstukken tegen elkaar. Dit was opgezet, vanwege de verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 15 maart. Tientallen leerlingen luisterden kritisch naar wat de kandidaten voor de Tweede Kamer zeiden en maakten uiteindelijk een keuze voor de politicus op wie zij zouden stemmen, als ze 18 jaar zouden zijn. D66-kanidate Jeanet van der Laan kreeg uiteindelijk de meeste steun van de leerlingen.

De politici waren: Marischa Kip (CDA), Sven Koopmans (VVD), Evert Jan Nieuwenhuis (SGP), Jeanet van der Laan (D66), Eva Akerboom (PvdD) en Ad Meijer (SP). Aan de hand van drie stellingen gingen de politici met elkaar in debat. De eerste stelling ging over de vraag of het leenstelsel voor studenten moet blijven. Eerst gingen Kip en Koopmans met elkaar in debat en Kip vond dat de basisbeurs moet blijven: ,,Nu al kiezen mensen er voor om opleidingen niet te volgen, omdat het te veel geld kost.'' Koopmans was het daar niet mee eens; hij gaf aan, dat juist 5% meer mensen naar de universiteit gaan sinds de afschaffing van de basisbeurs. Maar Meijer vond: ,,De VVD kletst enorme onzin. Dat er nu meer studenten komen, is door de toename van buitenlandse studenten.'' Nieuwenhuis stelde, dat het niet nodig is om terug te gaan naar de basisbeurs: ,,Het leenstelsel is prima, maar er moet wel een aanvullende beurs beschikbaar zijn voor ouders die wat minder verdienen.'' Met dit standpunt won Nieuwenhuis de eerste stemronde.

Over de vraag of softdrugs wel of niet verboden moet worden, werd de discussie heftiger. Nieuwenhuis pleitte voor een algeheel verbod: ,,Softdrugs is niet gezond en niet goed voor je. Je kunt er aan verslaafd raken en het maakt de weg naar harddrugs gemakkelijker.'' Maar Van der Laan vond, dat jongeren de kans moeten krijgen om te experimenteren. Met legalisering van (de levering van) softdrugs kan dit spul volgens haar 'uit het criminele circuit' gehaald worden. Toehoorder en leerling Tristan merkte op: ,,\Alcohol en suiker zijn ook verslavend. Wilt u dat ook verbieden?'' Hierop gaf Nieuwenhuis aan: ,,Bij alcohol geldt, dat een beperkte mate van gebruik gezond kan zijn. Een alcoholische comsumptie is goed voor je hart en bloedvaten. Dat kun je van drugs niet zeggen.'' Een andere leerling was het hier niet mee eens: ,,Wiet geneest kanker.''

Wat is belangrijker: economische groei of het milieu?, was de volgende stelling. Akerboom pleitte voor het terugbrengen van de veestapel met 70%. ,,Zet niet in op groei, maar op de leefbare aarde.'' Meijer pleitte voor 'radicale stappen', waar het gaat om asfalt en wegen. Maar Koopmans wees er op, dat door economische groei nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen ontstaan, zoals de elektrische auto's. Kip pleitte voor een 'Duurzaamheidsfonds', zodat geïnvesteerd kan worden in duurzame ontwikkelingen. Van der Laan concludeerde: ,,We geloven dat de economie kan groeien, maar de aarde heeft haar toppunt bereikt. We willen een organisatie opzetten, waarbij overheidsgeld gebruikt wordt voor ondernemers om te gaan ondernemen.'' Ze richtte zich op de leerlingen: ,,Dit is jullie toekomst. Hier zit heel veel werkgelegenheid in.'' Akerboom vond nog, dat een beter milieu niet haalbaar is ,,met een paar subsidiepotjes'', maar Van der Laan bleek het pleit te hebben gewonnen. 39% van de leerlingen gaf aan, dat zij de winnaar was van het Fiodebat.


Joep Derksen