Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 maart 2017

Meer mogelijkheden voor arbeidsmigranten in bedrijfswoningen en bedrijfspanden

KAAG EN BRAASSEM > In het 'ontwerpbestemmingsplan De Baan en Sotaweg' wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het huisvesten van Oost-Europese medewerkers.

Volgens een 'binnenplanse afwijkingsbevoegdheid tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten' wordt de huisvesting van arbeidsmigranten in bestaande bedrijfswoningen toegestaan. In een ambtelijk stuk valt te lezen: ,,Een dergelijke afwijkingsbevoegdheid is niet strijdig met de verordening. Er is immers sprake van bestaande bebouwing die wordt ingericht ten behoeve van tijdelijke werknemers in het glastuinbouwgebied.''


Het advies vervolgt: ,,Een dergelijke bepaling versterkt het gebied voor het gebruik van de glastuinbouw. Binnen de afwijkingsbevoegdheid is logiesfunctie voor maximaal zes maanden toegestaan.'' Ook wordt gekeken om die 'binnenplanse afwijkingsbevoegdheid' uit te breiden naar leegstaande bedrijfspanden. In dat soort panden kunnen arbeidsmigranten dan 'tijdelijk' wonen: voor een periode van maximaal tien jaren. Dat zulke leegstaande panden op een andere manier weer gebruikt worden, heeft ook voordelen, aldus het advies. ,,Deze panden verpauperen niet verder en de invulling daarvan is een belangrijke ondersteuning voor de tuinders in het gebied.''