Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 april 2017

Bouwplan De Zon moet lager

LISSE > Het bouwplan De Zon (Kanaalstraat 33/vd Veldstraat 2 en 2a ) krijgt al jaren kritiek van omwonenden. Ze spreken hun bezorgdheid uit over het aantasten van de architectuur en het verlies van de privacy. Waar die bewoners eerst tegen alle gemeentelijke muren opliepen, kregen ze toch gelijk van de Raad van State. Naar aanleiding van die uitspraak is een onafhankelijke deskundige, Wietze Patijn, aangewezen om te kijken naar oplossingen voor de patstelling tussen de ontwikkelaar van bouwplan De Zon en de omwonenden. Donderdag 13 april bleek tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur, dat de omwonenden op welhaast alle punten gelijk krijgen.

Patijn uitte ongezouten kritiek op twee commissies, die moeten zorgen voor het behoud van een kwalitatief goed straatbeeld in Lisse: ,,Er was geen maatschappelijke draagvlak in de omgeving. De privacy is een probleem. De Monumentencommissie heeft de achterzijde (van het bouwplan voor het pand, JD) onvoldoende in ogenschouw genomen. De Welstandscommissie heeft stedenbouwkundige aspecten onvoldoende in ogenschouw genomen.'' Hij adviseerde de commissieleden: ,,Streef naar meer respect voor het monument. Het bouwvolume moet minder worden en aan de achterzijde moet de nieuwbouw lager worden, dan nu ingetekend staat. Hierdoor kun je de privacy van de omwonenden waarborgen en blijft het monument aan de achterzijde zoveel mogelijk intact.''

De omwonenden omarmen dit advies van harte, maar de initiatiefnemer voor de vernieuwbouw, de firma Blokhuis, is er minder blij mee, zo blijkt uit de woorden van Patijn. Zij beraden zich of de vernieuwbouw volgens die nieuwe adviezen wel economisch haalbaar zijn. Patijn heeft daar alle vertrouwen in: ,,Dit type monumenten zijn wel degelijk op economische basis goed te ontwikkelen.'' Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) wil met een schone lei beginnen, zo liet hij na afloop van de presentatie weten: ,,Dit is een prachtig nieuw startmoment, waarbij we in goed overleg met omwonenden en ontwikkelaar het pand een nieuwe invulling kunnen geven. Er ligt een spanningsveld tussen wat de ontwikkelaar wil en wat de omgeving wil. Er moet een goede overlegstructuur zijn en ik zal er zeer nauw betrokken bij blijven, zodat we niet in een situatie komen, zoals we in het verleden al gehad hebben.''


Joep Derksen