Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 april 2017

Garantstelling van 15 miljoen euro

LISSE > Het college van burgemeester en wethouders wil een garantstelling van 15 miljoen euro afgeven aan DSV. Met deze garantstelling maakt DSV kans om het nieuw gebouwde Rustoord complex en de 23 woningen daaromheen te kopen. Het college neemt dit initiatief om er voor te zorgen, dat voor de komende tientallen jaren de zorg voor ouderen met beperkingen gegarandeerd blijft. Dinsdag 4 april verstrekten Gerard Herbrink, directeur bestuurder van DSV en wethouder Adri de Roon (D66) meer informatie.

De Roon liet weten, dat het afgeven van zo'n garantstelling zonder toestemming van de gemeenteraad gedaan kan worden door het college, maar de gemeenteraad mag later deze maand wel haar mening geven. De wethouder: ,,We vinden het belangrijk om de zorg voor deze doelgroep in Lisse en de woonvorm die daar bij hoort, voor langere tijd veilig te stellen.'' Een onderzoek toont volgens De Roon aan, dat het risico voor de gemeente 'gering' is. ,,Voor die borgstelling krijgt de gemeente ook het recht van eerste hypotheek. Mocht de borgstelling aangesproken moeten worden, dan verwerft de gemeente ook meteen dat hele complex. Het is gloednieuw en we zien er op toe, dat het goed onderhouden wordt. Dat gebouw zal haar waarde wel behouden.''

Waarom wordt de borgstelling gevraagd? Herbrink: ,,Het hoofddoel is de continuïteit van de zorg voor de lange termijn te kunnen garanderen. De afgelopen jaren zijn er in de ouderenzorg en met name de langdurige ouderenzorg veel veranderd. Mensen zijn veel langer thuis blijven wonen. Voor zorgaanbieders heeft dat geleid dat ze hun hele huishouden hebben moeten aanpassen. Je moet op tijd anticiperen op veranderingen die gaan komen. Als de zorg zwaarder wordt, of als er een andere tijdsgeest in de woonvormen komt, moet je daar heel snel op kunnen reageren.''

Hij geeft een voorbeeld: ,,Nadat Rustoord nieuw opgeleverd was, kregen we nieuwe vormen van dagopvang, zoals een aantal cliënten van Het Raamwerk die er verblijven. Om die groep goede huisvesting te bieden, moeten we een verbouwing realiseren. Het is van belang dat we dat zelf kunnen doen. En niet dat we het moeten vragen aan een investeerder, die de nieuwe eigenaar van Rustoord zou zijn. Die investeerder kijkt eerst naar het rendement en dan krijgen we dit soort zaken niet voor elkaar.''

Eind deze maand wordt duidelijk, of het college de borgstelling definitief afgeeft, al lijkt daar weinig twijfel over te bestaan. DSV doet een bod om het gebouw van Rustoord te kopen en nog voor 1 mei wordt duidelijk, of dat het beste bod blijkt te zijn. Mocht een andere onderneming Rustoord overnemen, dan gaat de 15 miljoen euro aan garantstelling niet door.


Joep Derksen