Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 april 2017

Gemeente ontkent plannen voor sluiting zwembad

KAAG EN BRAASSEM > Het mogelijke ontslag van Pieter Bosch, directeur van De Tweesprong, heeft op sociale media geleid tot een grote geruchtenstroom. Veel mensen zijn er van overtuigd, dat dit de voorbode is van een gemeentelijk plan om het zwembad te sluiten. De gemeente ontkent dit via een woordvoerder echter in alle toonaarden.

Het was Dennis Knetsch die de lont in het kruidvat stak. Hij schreef op Facebook onder meer: ,,Langzaam maar zeker beginnen de puzzelstukjes in elkaar te vallen. De Gerardusschool en de Schakel worden samen gevoegd. Dat is vrij logisch, het leerlingaantal op De Gerardus is gewoon te laag. Een paar maandjes geleden kwam er al een bericht over een nieuwe brede school, maar waar komt die? Één van de locaties voor die nieuwe brede school is het veld naast de Tweesprong. Maar dat is wel wat klein. Als dat zwembad weg is, hebben ze meer ruimte. Pieter Bosch wordt er uit gesodemieterd; die man doet het te goed.''

Knetsch krijgt veel steunbetuigingen. Onder meer van Ingrid Ludlage, die schrijft: ,,Als het zwembad verdwijnt is er ook voor onze pupillen van de Stichting GGK geen mogelijkheid meer om op zaterdagmiddag te zwemmen! Dit kan echt niet! Misschien moeten we als inwoners de handen ineen gaan slaan en opkomen voor onszelf!'' Maar Job Grovenstein laat weten: ,,Laten we niet op de zaken vooruitlopen, het zal mijns inziens niet zo vaart lopen. Maandagavond (10 april, red.) zullen er ongetwijfeld vragen gesteld worden aan het college over de gang van zaken en dan weten we meer.''

Een gemeentelijk woordvoerder wil duidelijk maken, dat het zwembad blijft bestaan. In een persbericht schrijft ze: ,,De gemeente ontkracht het gerucht dat het De Tweesprong gaat sluiten. Op 24 april start de gemeente de gesprekken met beheerders, bezitters en exploitanten van maatschappelijk vastgoed over een nieuwe manier van samenwerken. Het doel van de gemeente is te komen tot nieuwe afspraken. Afspraken die aansluiten bij de hedendaagse vragen uit de samenleving.''


De woordvoerder vervolgt: ,,De gemeente wil de gebruiker een grotere verantwoordelijkheid geven voor het maatschappelijk vastgoed waarvan zij gebruik maken. Er is op dit moment volstrekt geen reden om te veronderstellen dat de toekomst van het zwembad op het spel staat. Ook gaat het niet om een bezuiniging.'' Niet duidelijk is, hoe lang 'op dit moment' geldig blijft.