Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 april 2017

Opfriscursussen voor seniore autorijders

STREEK > Het wordt tijd, dat maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te vergroten. Dan gaat het niet alleen om het verlagen van de verkeerssnelheid, maar vooral over het trainen van (toekomstige) verkeersdeelnemers en hun gedrag te beïnvloeden. Onlangs hield Joost de Groot, regionaal projectleider gedragsbeïnvloeding verkeersdeelnemers voor de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek, een presentatie over de activiteiten van Holland Rijnland op het gebied van de verkeersveiligheid.

Sinds 2014 stijgt het aantal verkeersdoden weer. Een deel van deze doden wordt verklaard door het toegenomen gebruik van de Smartphone in het verkeer. Het grootste deel van de verkeersdoden in de regio vindt plaats op de gemeentelijke wegen. Daarom is het van belang, dat kinderen al van jongs af aan vertrouwd raken met het verkeer. Hiervoor worden in Holland Rijnland allerlei activiteiten opgezet, zoals JongLeren in het verkeer, School op Seef, omgaan met de dode hoek / landbouwverkeer, Totally traffic en DriveXperience.

Ook staan er tegenwoordig campagneborden langs de provinciale wegen, die vijf keer per jaar vervangen worden. Hoe ouder je wordt, hoe minder snel je reageert; senioren moeten daarom goed opletten, dat ze geen gevaar op de weg worden. Extra opfriscursussen voor senioren zijn daarom een goede zaak. Hierbij kunnen ook ogentesten, gehoortesten uitgevoerd worden en het reactievermogen getest worden. Met een opfrisles over de verkeersregels en een autorit onder begeleiding van een instructeur kan de mobiele senior handige tips krijgen over het verbeteren van zijn rijvaardigheid. De Groot is er een voorstander van, dat de lokale VVN-afdelingen dit gaan opzetten. Net zoals scootmobielcursussen; nog te vaak stappen senioren in een scootmobiel, zonder dat ze de snelheid van dit apparaat kennen en weten hoe ze goed een bocht moeten nemen.

De komende tijd wordt er flink gecontroleerd op het rijden onder invloed. Met name op de wegen bij sportverenigingen. In die kantines wordt namelijk veel en vaak aan Bacchus geofferd, dus in de periode tot en met half juli (als het sportseizoen voorbij is) zullen er regelmatig blaascontroles zijn.


Joep Derksen