Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 april 2017

Provincie tikt gemeente op de vingers

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente gaat veel te gemakkelijk om met de laatste stukken ongerepte natuur. Dan gaat het om stukken grond die zijn aangemerkt als Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur), maar ook om belangrijke weidevogelgebieden en groene buffers. Molenbiotopen, provinciale vaarwegen en steigers; ze worden allemaal bedreigd door de schijnbaar onbegrensde uitbreidingspolitiek. Inmiddels heeft de Provincie Zuid-Holland de gemeente teruggefloten.

Zo heeft de Provincie een zienswijze ingediend op het 'Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Recreatie', waarin staat dat dit bestuursorgaan vindt dat het ontwerpbestemmingsplan op onderdelen niet in overeenstemming vindt met het provinciale beleid. Ook laat dit document zich uit over 'provinciale beschermingsgebieden ' en daar is recreatieve nieuwbouw en andere nevenfuncties (zoals bedrijvigheid, detailhandel, kunst- en antiekhandel en dierenpensions) uit den boze. Ook gaat de gemeente volgens de provincie veel te gemakkelijk om met het toestaan van allerlei extra activiteiten door agrarische bedrijven.

De glastuinbouwgebieden, bijvoorbeeld, moeten dan ook glastuinbouwgebieden blijven. En volgens het ontwerpbestemmingsplan zouden er bij ieder huis, verblijfsrecreatief onderkomen of bedrijfswoning, waarvan het bouwvlak aansluit op water ook een steiger mogen komen. De Provincie is hier duidelijk over: dit is in strijd met de Vaarwegenverordening Zuid-Holland. In een ambtelijk verslag staat, dat dit laatste plan ook in strijd is met wat er is vastgelegd voor het plangebied Braassemerland.

Tot nu toe wilde de gemeente graag, dat tenten en caravans gewoon binnen molenbiotopen geplaatst kunnen worden. Maar ook daar is de Provincie fel tegen. De gemeente geeft de Provincie grotendeels haar zin. Er mogen dus geen verblijfsrecreatieonderkomens binnen molenbiotopen geplaatst worden en ook mogen inwoners niet zomaar overal aanlegsteigers bouwen. Wel wil de gemeente met de Provincie in overleg over het toestaan van de nevenfuncties.


Joep Derksen