Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 augustus 2017

Adviesbureau dringt aan op aanpakken knelpunten wegennetwerk

KAAG EN BRAASSEM – Het onderzoeksbureau Ligtermoet en Partners heeft een onderzoek gedaan naar de knelpunten van het wegennetwerk, op het moment dat er landbouwverkeer overheen rijdt. Voor tientallen wegen blijkt, dat er nog heel wat aan te verbeteren valt, maar het onderzoeksbureau adviseert om eerst te beginnen met het oplossen van vier knelpunten. Later kunnen meerdere wegen worden aangepakt, maar of en hoe dat gebeurt hangt af van de gemeenteraad. De raadsleden worden op 6 september tijdens een werkavond geïnformeerd over dit onderzoeksrapport.

Joep Derksen

Volgens het onderzoek blijken er in deze gemeente veel lokale knelpunten te zijn. Dan gaat het om landbouwvoertuigen die over smalle wegen moeten rijden, om bij bedrijven te kunnen komen. Het leidt tot gevaarlijke situaties, met (bijna-)ongelukken tot gevolg. Dat er geen landbouwverkeer op de N207 mag rijden, helpt ook niet mee, zo blijkt uit het onderzoek: ,,Het is volstrekt duidelijk dat een beslissing om op het noordelijke stuk van de N207 geen landbouwvoertuigen toe te staan, grote belasting betekent voor de omliggende wegen. De gemeente zal zich in de discussie over dit project dan ook sterk moeten maken voor een betere oplossing'', zo luidt het advies.

In het rapport komen tientallen wegen aan de orde, zoals de Vriezenweg tussen N207 en Herenweg: ,,Smal en druk en wordt nog drukker door aanpassingen N207''. Of de Zuidweg / Pastoor vd Plaatstraat, tunnel N445: ,,Het viaduct is te laag; daardoor moet hoog verkeer via een slingerroute rijden en dat is gevaarlijk en lastig.'' Volgens het onderzoeksbureau zorgen de stoppende bussen bij de Paardebrug in rijpwetering ook voor overlast: ,,Opdraaien op de Oud Adeselaan is dan onmogelijk.''

Het advies, dat de gemeenteraadsleden krijgen, is om de volgende wegen aan te pakken. De Vriezenweg tussen N207 en Herenweg: ,,Gezien de te verwachten verandering is het bijna verplicht om naar dit knelpunt te kijken.'' Ook de Herenweg Rijnsaterwoude, tussen de brug en N207 moet op de schop: ,,Het is hier druk met landbouwverkeer én schoolkinderen.'' Mogelijk moeten de bomen langs de weg verdwijnen om meer ruimte te geven aan het verkeer.


Ook de Paardebrug in Rijpwetering moet worden aangepakt. Aan de stoppende bus kan niet veel gedaan worden, maar wellicht kunnen onhandig geparkeerde auto's een verlichting brengen, zo hoopt het adviesbureau. Bij het invoegen op de Hofdijk / Bospad op de N446 is er door de bomen een slecht zicht naar het noorden toe. Doordat auto's er te hard rijden, is dit volgens het onderzoeksbureau 'een gevaarlijke kruising'. Het advies luidt dan ook: ,,Een ongeregelde oversteek bij een bocht van een 80km-weg voldoet per definitie niet aan de normen. Dat betekent dat er zo veel mogelijk gedaan moet worden.''