Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 augustus 2017

Handhaven na tien jaar

RIJPWETERING – In 2007 stemde Nederland in een referendum tegen de invoering van de Europese Grondwet. Nicolas Sarkozy won de Franse presidentsverkiezingen en het parlement van Mauritanië stelde slavernij strafbaar. Dit was ook het jaar waarin de bestuurders van de voormalige gemeente Alkemade voor het eerst overtredingen ontdekte op de locatie Lange Dwarsweg 6. Maar tien jaar later sleept dit dossier zich nog altijd voort.

Het geduld van het gemeentebestuur lijkt nu echter toch echt op te zijn. De eigenaar krijgt een last onder dwangsom van 5.000 euro opgelegd ,,vanwege diverse overtredingen''. Dit boetebedrag geldt voor iedere door de gemeente geconstateerde overtreding. In december 2015 kreeg de eigenaar een jaar de tijd om een aanvraag in te dienen voor de 'herstructurering' van zijn perceel. Maar nog altijd is hier geen actie op genomen, zo blijkt uit ambtelijke stukken. Waarom laat de gemeente dit dossier tien jaar lang voortduren, terwijl er bij andere inwoners razendsnel gehandeld wordt, waar het gaat om handhaving?


Wethouder Yvonne Peters informeert: ,,We hebben niet de capaciteit om alle overtredingen in de gemeente te handhaven. Maar als we handhaven, pakken we door. Als er dingen gebeuren die niet conform bestemmingsplan zijn, kunnen we kijken of we het alsnog kunnen legaliseren. Als iemand een bouwvergunning aanvraagt en je hebt het niet op tijd gedaan, gaan we dat niet meteen intrekken. We hebben hen de tijd gegund. Nu blijkt dat ze persisteren in de wens om daar een woning te bouwen, maar we kunnen dat niet legaliseren. Nu is het gewoon klaar en gaan we de handhaving doorzetten. Er zijn een aantal gebreken geconstateerd en we hebben een dwangsom opgezet dat het aangepast moet worden.'' De gebreken, waar de wethouder op doelt zijn een illegaal geplaatste dam en duiker, een groene elektrische stalen toegangspoort en het onterecht gebruiken als opslag van het verharde terrein, zonder de vereiste omgevingsvergunning.