Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 augustus 2017

Alkeburcht gaat verdwijnen

Grote kans op woningbouw

ROELOFARENDSVEEN – De Alkeburcht (Noordhoek 19) en de bibliotheek (Wilgenstraat 38) gaan in de verkoop. Dit zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden, dat deze panden gesloopt worden. Hiervoor in de plaats kunnen dan woningen komen, maar ook zijn er mogelijkheden voor andere initiatieven, zo laat wethouder Yvonne Peters (VVD) weten.

Door Joep Derksen

Op dit moment mogen de gebouwen op dit terrein maar zes meter hoog zijn. Het college van burgemeester en wethouders vindt, dat dit best opgeschroefd kan worden naar zo'n negen meter. Een hoogte van de nieuwbouw van zo'n 13 meter wordt 'niet wenselijk'' gevonden. Geïnteresseerde projectontwikkelaars of enthousiaste organisaties die een bouwvisie hebben voor dit gebied, al dan niet in combinatie met sociale activiteiten, kunnen tot 1 oktober een voorstel indienen. Dat is ook de dag, dat de Alkeburcht leeg is en dan bestaat de maatschappelijke culturele functie van dat gebouw ook niet meer. De gemeente wil de gebouwen snel verkopen, om langdurige leegstand te voorkomen.

In een ambtelijk rapport staat onder meer: ,,De slechte onderhoudstoestand van de Alkeburcht maakt dat het een realistische optie is, dat een nieuwe eigenaar zal willen overgaan tot sloop en nieuwbouw.'' Peters geeft aan: ,,Op dit terrein kunnen meerdere zaken gerealiseerd worden. Als er initiatieven vanuit de bevolking komen; wie zijn wij dan om daar voor te gaan liggen? Laten we kijken wat er met deze plek kan gebeuren. De bestemming laat zowel maatschappelijke activiteiten als woningen toe. Laat de markt met ideeën komen.'' Ze vervolgt: ,,Als je een verdienmodel wilt maken, zullen daar ook woningen bij horen. Maar het is best een groot stuk grond, waar meer mogelijk is.''


Over de hoogte van de nieuw te bouwen woningen en andere gebouwen sta. ,,Er is enige ruimte om een ambtelijk stuk: ,,Er is ruimte om hoger te bouwen. Maar het moet in de lijn zijn van de gewenste kwaliteitsimpuls van dit gebied. Een eventuele verruiming van de maximale bouwhoogte zal beperkt blijven. Kijkend naar de bebouwing in de directe omgeving, ligt een verhoging van de bouwhoogte naar 9 meter voor de hand. Er wordt geadviseerd niet aan te sluiten bij de gebouwen met een hoogte van 13 of 14 meter, omdat e.e.a. dan te kolossaal zou worden voor dit (centrum)gebiedje.'' Peters: ,,Dit is de richtlijn die we meegeven aan degenen die een voorstel willen indienen. Ik kan niemand tegenhouden, die wat anders wil. Maar als je binnen de kaders blijft, is dat plan het meest kansrijk om het ook wat te laten worden. Iemand die een torenflat wil bouwen, heeft op voorhand een lage kans. Er zitten uitdagingen als de waterkering, maar ontwikkelaars zijn goed om dit soort dingen op te lossen.''