Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 augustus 2017

Veel ontevredenheid tijdens inspraakavond Van Egmondterrein

WOUBRUGGE – Buiten donderde en bliksemde het, tijdens het tweede deel van het TOP-traject in het kerkelijk centrum Immanuël. Binnen zaten ruim dertig inwoners, die mee wilden denken over de manier waarop de twintig extra sociale woningen gebouwd moeten worden. Eigenlijk zou deze avond alleen in het teken moeten staan van creativiteit, maar toch waren nog veel klachten en kritische opmerkingen te horen.

,,Dat kan geen toeval zijn'', stelde een inwoner, toen een felle bliksemflits direct gevolgd werd door een luide donderklap. Emme Groot, van KAW Groningen Architecten, informeerde de aanwezigen dat vanavond in het teken staat van meedenken en meeplannen. Maar dit hele traject heeft geen gevolgen voor de mogelijkheden voor de deelnemers om eventueel bezwaar te maken.

Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben mensen 'massaal' hun bezwaren, zorgen en adviezen ingestuurd over de bouw van een twintigtal sociale woningen op het Van Egmondterrein. Ook deze avond kwamen deze zorgen naar voren. ,,Er is te weinig ruimte voor woningen; er is al zo weinig groen.'' ,,Bewoners van de Kerkweg krijgen te maken met waardevermindering van hun bestaande woning en nieuwe bewoners zullen overlast gaan ervaren van geluid en licht uit de kassen en weerkaatsing van geluid tegen de kassen.'' Ook werd gevraagd om het besluit uit te stellen.

Maar er waren ook inwoners, die positief zijn over de komst van de sociale woningen: ,,Zorg voor een groter plan. Dat kan als je de kassen er bij betrekt.'' Alle aanwezig Kerkwegbewoners roepen op om de woningen dertig meter verderop te bouwen. Één van hen laat weten: ,,Kunnen we niet twee jaar wachten tot die kassen weg zijn en dan daar gaan bouwen?! We kunnen allemaal gaan discussiëren en huisjes neerzetten op het papier, maar niemand van de Kerkweg zal het eens zijn met wat hier uit komt.''

Een inwoner, die niet met zijn naam in de krant wil, presenteerde namens de Werkgroep Doordacht Wonen aan Woubrugge een alternatief plan, dat buurtgenoten gezamenlijk opgesteld hebben. Enkele Woubruggenaren hebben gesproken met de eigenaren van de kassen, die vlak bij het Landje van Egmond staan, langs de A. de Graaflaan. ,,De eigenaren van twee kassen zijn bereid om die kassen op te doeken, maar dat heeft allemaal met euro's te maken. Hier kan een bouwblok met 150 woningen komen. Laat de gemeente de tijd nemen om met de eigenaren van de kassen om tafel te zitten en n zo kun je heel veel problemen omzeilen.''


De aanwezigen werden uitgenodigd om hun ideeën op een ontwerptekening aan te geven. Stiften, scharen, pennen en linealen lagen klaar. Dit tot grote vreugde van één 7-jarig meisje: ,,Leuk! We mogen knutselen!'' Groot besloot richting de Kerkwegbewoners en andere aanwezigen: ,,De uitkomst kan tegenvallen, maar niet de manier waarop. Wij gaan iets maken, dat overeenkomt met datgene wat u zou willen. Dat kan niet nul zijn, maar we worden van de gemeenteraad geacht om iets te doen met dit traject.'' Maar een Kerkwegbewoner twijfelt hieraan: ',,Wat wij hier doen en de uitkomsten daarvan, wordt later tegen ons gebruikt.'' Groot was het hier niet mee eens: ,,Wat hier vanavond besproken wordt, kan niet tegen u gebruikt worden.''