Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 juli 2010

SWOL actief op vele vlakken

LISSE – De Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL) heeft geen gemakkelijke tijd achter de rug. De politiek heeft bepaald dat de SWOL zich op ‘haar kerntaken’ moet richten; tevens wordt er op deze organisatie bezuinigd. Directeur Astrid Verkerk kijkt echter positief naar de toekomst; de plannen voor de komende jaren zijn zo goed als rond, al blijven er nog onzekerheden.

‘Signalering is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden; we richten ons op kwetsbare ouderen. Met name de sociaal-culturele activiteiten en enkele diensten kunnen we niet meer gesubsidieerd krijgen’, zo laat Verkerk weten. Ze bekijkt deze ontwikkeling toch met enige spijt: ‘Veel mensen hebben geen idee hoe noodzakelijk het sociaal cultureel werk is in onze maatschappij. Met vier mensuren kunnen door een gemeenschappelijke activiteit honderd mensen tegelijk bereikt worden. Doordat wij ons voortaan moeten richten op kwetsbare ouderen, gaan we veel meer onze mensen een-op-een inzetten met de cliënten.’

De SWOL heeft een Plan van Aanpak opgezet om de verschillende diensten en activiteiten die niet meer door de politiek gesubsidieerd worden, bij andere organisaties onder te brengen. Verkerk: ‘Als de gemeente zegt dat deze activiteiten niet meer gesponsord worden, moet je jezelf afvragen wat je van de klant aan extra financiële bijdrage moet vragen. We kijken of tafeltje-dek-je overgenomen kan worden door WWZ-Marienstaete-Valent: zij hebben een centrale keuken waar die maaltijden voorbereid worden, maar er moeten nog wat problemen overwonnen worden, voordat zij het over kunnen nemen. Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk dat tafeltje-dek-je blijft bestaan, want een goede, op de persoon afgestemde, maaltijd is heel belangrijk en kan niet bij de supermarkt gehaald worden. We gaan door met tafeltje-dek-je tot zeker is dat deze activiteit permanent en goed wordt overgenomen, al zitten we in een periode van verandering.’

Ook de activiteit ‘alarmering’ wordt onder de loep genomen: ‘We bekijken of we dit kostendekkend in eigen beheer kunnen houden. Dat houdt echter wel een prijsverhoging in voor de gebruikers van 3,75 euro naar 12 euro in twee jaar tijd. Als je weinig inkomen hebt, kan zo’n prijsstijging een probleem zijn. Dat is de consequentie van de verschraling van de zorg. Om de kosten te dekken willen we meer vrijwilligers kunnen inzetten, al moet de continuïteit en veiligheid van de mensen gegarandeerd blijven.’

De SWOL gaat ook nieuwe taken uitvoeren, zoals het coördineren van het adviesnetwerk. ‘We brengen organisaties als de gezondheidszorg, huisartsen en zorginstellingen bij elkaar. Onder meer op beleidsmatig vlak hebben we overleg en wisselen we gegevens van de ouderen uit. Het is een soort CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin, voor kinderen van -9 maanden tot 23 jaar, JD) voor ouderen, ja.’ Verkerk vervolgt: ‘Ook zetten we een digitaal meldpunt op voor de kerken, de Zonnebloem en de bonden. Gezamenlijk kunnen we bekijken of we missers hebben bij de zorg voor ouderen of dat we dubbel werk doen. We willen ervoor zorgen dat er bij een melding binnen een bepaalde tijd wat mee gedaan wordt. Dit najaar willen we een convenant ondertekenen en de SWOL wordt hierin de kartrekker.’
Tevens wordt de SWOL-website toegankelijker gemaakt voor de (ultra)senioren en brengt de SWOL de seniorenwijzer uit. Het is duidelijk; de medewerkers en vrijwilligers van de SWOL zullen zich de komende jaren zeker niet vervelen. Verkerk waarschuwt wel: ‘Onze kwetsbaarheid is een groot probleem. Als onze ouderenadviseur ziek is, kan momenteel niemand dit werk overnemen. We hebben hier een te hoge werkdruk. Dit willen we deels oplossen door de verschillende werkzaamheden te verdelen over meerdere functionarissen. We zijn druk met deze ontwikkelingsfase bezig, maar het stagneert wel onder invloed van andere partijen. We komen er echter wel uit. Het jaar 2011 zie ik als een periode van opbouwen en starten van het Adviesnetwerk. Ook gaan we de vrijwilligers trainen voor de huisbezoeken, zodat we deze activiteit meer body kunnen geven. Dankzij dit soort cursussen hebben de medewerkers in 2012 meer competenties.’