Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 januari 2013

Geen extra grondgraven bij begraafplaats Woubrugge

KAAG EN BRAASSEM – De laatste fase van de uitbreiding van de begraafplaats Woubrugge gaat binnenkort van start. Maar in tegenstelling tot eerdere plannen komt er geen enkel grondgraf bij. Wel stijgt het aantal keldergraven. Wethouder Jan uit den Boogaard (CDA) gaf donderdag 10 januari een toelichting op het collegevoorstel waarover de gemeenteraad nog haar goedkeuring moet geven.

Al in 2011 werd op de begraafplaats onder meer een wachtruimtegebouw en een klokkentoren gerealiseerd. In de laatste fase zouden er 564 grondgraven bij moeten komen, maar het college van burgemeester en wethouders vindt dit nu niet meer noodzakelijk. Er komt geen enkel grondgraf bij. Wel stijgt het aantal keldergraven dat erbij moet komen van 44 naar 66. Het aantal nieuwe urnengraven en kindergraven daalt ook. De laatste jaren is er een trend aan de gang in begrafenisland, zo informeert de wethouder. Steeds minder mensen willen zich laten begraven en het aantal crematies neemt toe.

Een ambtelijk advies stelt: ‘De kwaliteit, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de begraafplaats is met de uitgevoerde aanpassingen verbeterd, maar het onverkort doorvoeren van de rest van de plannen (uitbreiding aantal graven) lijkt ons op dit moment niet wenselijk. Een versobering aanbrengen, door veel minder grondgraven te realiseren, kan zonder dat dit voor de toekomst problemen oplevert op het gebied van capaciteit.’ De gemeente bespaart hierdoor een bedrag van 115.800 euro. De ambtenaren laten verder weten: ‘Daarbij is het onderhoud van grasvelden minder arbeidsintensief dan het onderhouden van een begraafplaats die is ingericht met haagjes, hetgeen ook kostenbesparend werkt.’