Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.200, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 september 2010

Bestemmingsplan Dorp ter inzage

LISSE – Het uit 1986 stammende ‘Bestemmingsplan Dorp’ wordt volgend jaar herzien. De insteek is dat de huidige situatie zoveel mogelijk behouden moet blijven; waar bouwontwikkelingen gaan plaatsvinden, wordt een aparte bestemmingsplanherziening doorlopen.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet dinsdag 14 september weten: ‘We gaan het voorontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen. Eerst houden we een informatieavond voor belanghebbenden en leggen we het plan aan de betrokken overlegpartners (provincie, waterschap, regionale brandweer, en degelijke) voor. Voor deze periode wordt 2 maanden uitgetrokken. Na verwerking van opmerkingen wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en tijdens deze ter inzage legging hebben belanghebbenden zes weken de tijd om zienswijzen in te dienen.’
Op 13 oktober wordt een inspraakavond georganiseerd voor het voorontwerpbestemmingsplan. De locatie en het precieze tijdstip wordt binnenkort bekend gemaakt. De verwachting is dat, na het doorlopen van alle procedures, medio april 2011 het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.